Миттєва картка «NEW card»
Детальніше

Погодження операцій з готівкою

Погодження операцій з готівкою

З метою захисту від шахрайських операцій та недопущення легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у банку запроваджений процес погодження операцій із значними сумами готівки.

Значна сума готівки — це сума, яка дорівнює або перевищує 150 тисяч гривень або еквівалент даної суми в іноземній валюті.

Якщо клієнт бажає здійснити внесення чи зняття значної суми готівки в банку, така операція має бути попередньо погоджена банком на підставі документів та/або пояснень клієнта.

Банк має право погодити або відмовити клієнту в проведенні операції із значною сумою готівки в залежності від змісту наданої інформації та документів щодо джерел походження готівки, цільового призначення коштів, що плануються до зняття.

Процедура попереднього погодження може бути пройдена клієнтом заздалегідь — максимум за 10 календарних днів до запланованої дати проведення касової операції.

Процес погодження внесення значної суми готівки

 • Коли фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа запланувала внести значну суму готівки, вона надає документи, що підтверджують джерело походження готівки.

 • Банк аналізує документи та приймає рішення про можливість внесення готівки.

 • Якщо банк приймає рішення “погоджено”, тоді відбувається внесення готівки в касу банка та проведення операції.

Якщо банк приймає рішення «не погоджено», тоді виникає необхідність надання в банк інших та/або додаткових документів, що підтверджують джерело походження готівки.

Процес походження отриманні значної суми готівки

 • Коли фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа запланувала отримати значну суму готівки, вона надає документи, що підтверджують джерело походження готівки.

 • Банк аналізує документи та приймає рішення про можливість отримання готівки.

 • Якщо банк приймає рішення «погоджено», тоді клієнт отримує готівку в касі банка та проведення операції.

Якщо банк приймає рішення «не погоджено», тоді виникає необхідність надання в банк інших та/або додаткових документів, що підтверджують джерело походження коштів та цільове використання готівки

* — Наведений перелік джерел походження готівкових коштів та документів, що їх підтверджують не є вичерпним. У разі необхідності банк може вимагати надання додаткових документів.

Джерела походження коштів фізичної особи

 • Заробітна плата /премія/ матеріальна допомога

  Довідка від роботодавця про розмір зарплати за період, декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (з усіма додатками)

 • Дохід від продажу майна

  Договір про продаж майна на відповідну суму, за яким клієнт виступає продавцем

 • Дохід родини

  Документ, що підтверджує родинний зв’язок та документи члена/ів родини про підтвердження джерела походження готівкових коштів, які отримані членами родини

 • Дивіденди

  Протокол зборів акціонерів/учасників з рішенням про виплату дивідендів за останні 12 місяців, фінансова звітність підприємства за період виплати дивідендів та на останню звітну дату (з відмітками ДФС), наказ про виплату дивідендів

 • Кредит

  Кредитний договір, за яким клієнт виступає позичальником

 • Страхові виплати

  Договір страхування та копія рішення страхової компанії про виплату страхового відшкодування

 • Дарунок/ спадщина/ виграші/ лотереї

  Договір дарування на ім’я клієнта, посвідчений нотаріально, документи про спадщину, посвідчені нотаріально та документи, які підтверджують одержання подарованих / успадкованих коштів

* — Наведений перелік джерел походження готівкових коштів та документів, що їх підтверджують не є вичерпним. У разі необхідності банк може вимагати надання додаткових документів.

Джерела походження коштів юридичної особи/ фізичної особи-підприємця

 • Виручка від реалізації товарів та послуг

  Копія прибуткового касового ордера/ів підприємства, книги обліку розрахункових операцій, сторінок касової книги, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів та копії документів-додатків, товарних чеків та інших документів за необхідності, копія видаткового касового ордера підприємства

 • Дохід від ведення підприємницької діяльності

  Копія декларації фізичної особи-підприємця з усіма додатками (з відмітками ДФС), копія книги обліку доходів або книги обліку доходів і витрат

 • Кредит

  Кредитний договір, за яким клієнт виступає позичальником

 • Продаж майна

  Договір про продаж майна на відповідну суму, де клієнт виступає продавцем

 • Внески учасників/ поповнення статутного капіталу

  Рішення на збільшення статутного капіталу, документи які підтверджують формування статутного капіталу

 • Дохід від оренди

  Договір оренди майна, за яким клієнт виступає орендодавцем

* — Наведений перелік джерел походження готівкових коштів та документів, що їх підтверджують не є вичерпним. У разі необхідності банк може вимагати надання додаткових документів.

Цільове використання коштів юридичної особи/ фізичної особи-підприємця

 • Відрядження Наказ про відрядження та кошторис відрядних витрат

 • Закупівля товарів або оплата робіт чи послуг Договір на закупівлю товарів або оплату робіт чи послуг, рахунок фактура/акт виконаних робіт чи наданих послуг

 • Виплата на закупівлю с/г продукції За попередній період (документи до попередньо знятої суми): копія сторінки касової книги; прибутковий та видаткові касові ордери; службове завдання на закупівлю с/г продукції; авансові звіти; закупівельні акти; відомості про закупівлю; маршрутні листи, лист із зазначенням загальної суми та суті операцій із зняття готівкових коштів, інші документи

 • Страхові виплати Договір страхування, копія рішення страхової компанії про виплату страхового відшкодування

 • Виплата зарплати (бонусів), пенсії, стипендії Наказ на виплату з/п, бонусів, пенсії, стипендії та відомість на виплату з/п, бонусів, пенсії, стипендії

 • Отримання кредиту Кредитний договір та документальне підтвердження цільового використання кредитних коштів

 • Оренда землі Договори оренди землі, відомості виплати пайовикам, відомості про загальну кількість орендованих земельних площ

 • Виплата дивідендів Протокол зборів акціонерів/ учасників з рішенням про виплату дивідендів за останні 12 місяців, фінансова звітність підприємства за період виплати дивідендів з відмітками ДФС та на останню звітну дату, наказ про виплату дивідендів, заява клієнта з деталізацією цільового використання коштів, що будуть зняті готівкою

 • Повернення фінансової допомоги Договір позики/ надання фінансової допомоги та документи, що підтверджують надання коштів, акти взаєморозрахунків/ акти звірки по договору/ рахунку фінансової допомоги, заява клієнта з деталізацією цільового використання коштів, що будуть зняті готівкою

 • Надання фінансової допомоги Договір позики/ надання фінансової допомоги, документи, що підтверджують цілі використання коштів, що будуть отримані як фінансова допомога, заява клієнта з деталізацією цільового використання коштів, що будуть зняті готівкою

 • Повернення внесків до статутного капіталу Фінансова звітність підприємства на останню звітну дату з відмітками ДФС; протокол зборів учасників про зміну розміру статутного капіталу; наказ на виплату частки статутного капіталу; зміни, внесені до статуту; заява клієнта з деталізацією цільового використання коштів, що будуть зняті готівкою

* — Наведений перелік джерел походження готівкових коштів та документів, що їх підтверджують не є вичерпним. У разі необхідності банк може вимагати надання додаткових документів.