Миттєва картка «NEW card»
Детальніше

Корпоративна безпека

Протидія легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму

UKRSIBBANK, входячи до складу Групи BNP Paribas, яка у своїй діяльності керується нормами законодавства Франції та Європейського Союзу з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснює свою діяльність відповідно до стандартів Групи, а також дотримується існуючих міжнародних фінансових санкцій (ембарго) та політик пильності (в тому числі «Знай свого Клієнта»).

Пропонуємо ознайомитись з Програмою Групи BNP Paribas з питань фінансової безпеки та боротьби з корупцією та хабарництвом (українською та англійською мовою)

Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті Групи BNP Paribas, в тому числі інформацію про перелік країн, в яких працює Група BNP Paribas.

Також, UKRSIBBANK у своїй діяльності регулюється нормами чинного законодавства України, зокрема Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06 грудня 2019 року(з наступними змінами та доповненнями) та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19 травня 2020 року.

В UKRSIBBANK запроваджено Правила фінансового моніторингу, Програму здійснення фінансового моніторингу, а також Програму ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (проведення належної перевірки), які постійно оновлюються відповідно до вимог чинного законодавства України та найвищих Європейських стандартів. Актуальність та відповідність зазначених документів регулярно перевіряється Департаментом внутрішнього аудиту UKRSIBBANK та Національним банком України.

«Знай свого клієнта»

UKRSIBBANK належним чином підтримує свою ділову репутацію і зводить до мінімуму ризик бути залученим в підозрілій операції. У зв’язку з цим принцип «Знай свого клієнта» є фундаментальним у діяльності банку. Він встановлює правила протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Знання Клієнта є частиною загального підходу, який ґрунтується на визначенні категорії ризику кожного Клієнта в процесі його ідентифікації та вивчення. Основною метою такого підходу є безпека та комфорт клієнта, захист репутації банку та Групи BNP Paribas в цілому.

Банк не відкриває анонімних рахунків та не встановлює ділових відносин з клієнтом у разі його відмови надати інформацію для його ідентифікації. Банк не встановлює кореспондентських відносин та не здійснює операції за участю банків, які не мають фізичної присутності за місцем їх реєстрації (банки-«оболонки»). Банк здійснює заходи, спрямовані на запобігання встановленню відносин з банками-нерезидентами щодо яких є інформація про використання їх рахунків банками-«оболонками». Банк встановлює кореспондентські відносини лише з банками, які мають ліцензії на право здійснення банківської діяльності в державі їх реєстрації.

Вся інформація, надана клієнтами банку при обслуговуванні, охороняється законодавством України про банківську таємницю та захист персональних даних. Банк не має права розкривати таку інформацію третім особам окрім підстав, встановлених статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» і використовує її тільки з метою надання банківських послуг та в обсязі, обумовленому цією метою.

В UKRSIBBANK призначено відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу, який забезпечує створення та функціонування внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, розробку та постійне оновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.

З метою забезпечення відповідності міжнародним та національним нормам та мінімізації ризику використання UKRSIBBANK для легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в нашому банку розроблено та впроваджено Правила первинного фінансового моніторингу, Програми здійснення фінансового моніторингу, а також Програму ідентифікації та вивчення клієнтів, які постійно оновлюються відповідно до вимог чинного законодавства України та найвищих Європейських стандартів. Актуальність та відповідність зазначених документів регулярно перевіряється Департаментом внутрішнього аудиту UKRSIBBANK та Національним банком України.

Ембарго

UKRSIBBANK, як частина Групи BNP Paribas, чітко дотримується економічних та фінансових санкцій, у тому числі санкцій, встановлених Радою безпеки ООН, ЄС, урядом Франції і США (OFAC). Банк вживає всіх необхідних заходів для запобігання відкриття рахунків або здійснення операцій для, від імені або в інтересах осіб, країн або організацій, щодо яких застосовані міжнародні санкції.

| 1.343 сек. | SQL -683 | 35.45MB