Корпоративна безпека


Протидія легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму


АТ «УкрСиббанк» у своїй діяльності керується нормами законодавства України і міжнародними нормами та дотримується існуючих міжнародних фінансових санкцій (ембарго) та політик пильності (в тому числі «Знай свого клієнта»). Як учасник Групи BNP Paribas, наш Банк щоденно використовує стандарти Групи BNP Paribas стосовно протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. 


Стандарти Групи BNP Paribas створені на основі норм законодавства Франції та Європейського Союзу з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті Групи BNP Paribas www.bnpparibas.com/en/about-us/compliance).


Політика Банку в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму заснована на таких принципах:


• недопущення використання Банку з метою відмивання коштів та фінансування тероризму;

• захист ділової репутації Банку та його Клієнтів;

• застосування процедури "Знай свого клієнта" до кожного Клієнта Банку;

• систематичне навчання і підвищення кваліфікації персоналу.


«Знай свого клієнта»


АТ «УкрСиббанк» належним чином підтримує свою ділову репутацію і зводить до мінімуму ризик бути залученим в підозрілій операції. У зв'язку з цим принцип «Знай свого клієнта» є фундаментальним у діяльності Банку. Він встановлює правила протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Знання Клієнта є частиною загального підходу, який ґрунтується на визначенні категорії ризику кожного Клієнта в процесі його ідентифікації та вивчення. Основною  метою такого підходу є безпека та комфорт Клієнта, захист репутації Банку та Групи BNP Paribas в цілому.


Банк не відкриває анонімних рахунків та не встановлює ділових відносин з Клієнтом у разі його відмови надати інформацію для його ідентифікації. Банк не встановлює кореспондентських відносин та не здійснює операції за участю банків, які не мають фізичної присутності за місцем їх реєстрації (банки-«оболонки»). Банк здійснює заходи, спрямовані на запобігання встановленню відносин з банками-нерезидентами щодо яких є інформація про використання їх рахунків банками-«оболонками». Банк встановлює кореспондентські відносини лише з банками, які мають ліцензії на право здійснення банківської діяльності в державі їх реєстрації.


Вся інформація, надана Клієнтами Банку при обслуговуванні, охороняється законодавством України про банківську таємницю та захист персональних даних. Банк не має права розкривати таку інформацію третім особам  окрім підстав, встановлених статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» і використовує її тільки з метою надання банківських послуг та в обсязі, обумовленому цією метою.


В АТ «УкрСиббанк» призначено Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу, який забезпечує створення та функціонування внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, розробку та постійне оновлення внутрішніх документів Банку з питань здійснення фінансового моніторингу, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.


З метою забезпечення відповідності міжнародним та національним нормам та мінімізації ризику використання АТ «УкрСиббанк» для легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в нашому Банку розроблено та впроваджено Правила первинного фінансового моніторингу, Програми здійснення фінансового моніторингу, а також Програму ідентифікації та вивчення клієнтів, які постійно оновлюються відповідно до вимог чинного законодавства України та найвищих Європейських стандартів. Актуальність та відповідність зазначених документів регулярно перевіряється Департаментом внутрішнього аудиту АТ «УкрСиббанк» та Національним банком України.


Ембарго


АТ «Укрсиббанк», як частина Групи BNP Paribas, чітко дотримується економічних та фінансових санкцій, у тому числі санкцій, встановлених Радою безпеки ООН, ЄС, урядом Франції і США (OFAC). Банк вживає всіх необхідних заходів для запобігання відкриття рахунків або здійснення операцій для, від імені або в інтересах осіб, країн або організацій, щодо яких застосовані міжнародні санкції. 

 

USA Patriot Act Certification
Wolfsberg June 2017