Прозорість ринку


Фінансова прозорість ринку

 

АТ «УкрСиббанк» як учасник фінансового ринку, у своїй діяльності дотримується норм та вимог чинного законодавства України, нормативних документів Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, вимог і стандартів Групи BNP Paribas.


Боротьба проти зловживань на ринку цінних паперів

 

В нашому Банку створена і функціонує ефективна система для виявлення та запобігання зловживанням на ринку цінних паперів (інсайдерські операції, маніпулювання цінами).


В АТ «УкрСиббанк» діють правила і системи інформаційних бар'єрів («Китайські стіни»), ведеться адміністрування списків інсайдерів, а також розроблені і впроваджені інші інструменти для виявлення сумнівних операцій.