Миттєва картка «NEW card»
Детальніше

Постійний контроль і операційний ризик

UKRSIBBANK забезпечує ефективний внутрішній контроль, який гарантує:

  • банківські операції є ефективними та продуктивними

  • відображені транзакції є коректними

  • фінансова звітність є достовірною

  • управління ризиком забезпечує мінімізацію основних ризиків

  • банк та дочірні компанії банку дотримуються регулятивних вимог, внутрішніх політик та процедур

Внутрішній контроль складається з постійного контролю та періодичних перевірок (Внутрішній Аудит), взаємодоповнюючих, але незалежних один від одного

Операційний ризик

Операційний ризик — ризик втрат, надлишків/прибутку або втрати можливості отримання прибутку в наслідок неадекватних процесів, збоїв у внутрішніх процесах та системах, помилок, пов’язаних з людським чинником, або зовнішніх подій як навмисного, так і випадкового або природного характеру.

Контроль операційного ризику, який полягає у вивченні та прийнятті відповідних заходів для мінімізації ризику, представляє собою одне з ключових завдань групи BNP Paribas та UKRSIBBANK зокрема. Даний контроль відбувається за участю всіх співробітників, а також інтегрований у різноманітні процеси для прийняття рішень у банку.

Специфічний тип Операційного Ризику: шахрайство

«Шахрайство — це навмисна недозволена дія або бездіяльність, що здійснюється з метою надбання, напряму або не напряму, нечесної матеріальної або нематеріальної вигоди для себе або третьої особи».

Група BNP Paribas дотримується політики нульової толерантності до шахрайства, згідно якої поведінка співробітників завжди повинна бути бездоганною.

Отже:

  • кожен, хто здійснив/сприяв/приховав шахрайство, ні в якому разі не може більше працювати в банку

  • кожен, хто спровокував або полегшив задачу шахраю, включаючи випадки грубої недбалості, буде покараний відповідно до законодавства України

  • окрім безумовного зобов’язання не здійснювати шахрайство, всі співробітники професійно зобов’язані будь-яким чином попереджувати та виявляти шахрайство

| 1.240 сек. | SQL -661 | 35.64MB