Миттєва картка «NEW card»
Детальніше

РЕР (Політично значущі особи)

PEP (Politically exposed persons) Політично значущі особи — фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції. Політично значущі особи поділяються на національних, іноземних та тих, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

РЕР (Політично значущі особи)

Законодавством України1 закріплено наступні категорії політично значущих осіб:

 • національні публічні діячі

 • іноземні публічні діячі

 • діячі, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях

 • їх пов’язані особи

 • члени їх сімей

1 — Перелік нормативних документів, які регламентують визначення, ідентифікацію та відносини з політично значущими особами, наведений у розділі «Перелік нормативних документів щодо визначення політично значущих осіб та відносин з ними»

Перелік РЕР

Національні публічні діячі2

Фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в Україні, а саме:

 • Президент України, прем’єр-міністр України

 • члени Кабінету Міністрів України (перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри)

 • голови Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів

 • начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України

 • заступники членів Кабінету Міністрів України

 • керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники

 • керівник та заступники керівника Державного управління справами

 • Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

 • народні депутати України

 • Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України

 • Члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

 • Судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів

 • Генеральний прокурор та його заступники

 • Голова Служби безпеки України та його заступники

 • Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники

 • Директор Державного бюро розслідувань та його заступники

 • Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники

 • Голова та члени Антимонопольного комітету України

 • Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції

 • Голова та члени Рахункової палати

 • Голова та члени Центральної виборчої комісії

 • Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

 • члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків

 • державні службовці, посади яких належать до категорії «А»:

  • Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники, державні секретарі міністерств

  • керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступники

  • керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступники, керівники секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступники, Голова Державної судової адміністрації України та його заступники

  • керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України та їх заступники

  • Керівник Апарату Верховної Ради України та його заступники

  • керівник апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України

 • керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»:

  • керівники органів прокуратури

  • керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України

  • голови та судді апеляційних судів

  • члени керівних органів політичних партій

  • голови та члени інших державних колегіальних органів

Іноземні публічні діячі2

фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

 • Глава держави, глава уряду, міністри центрального уряду

 • голови верховних судів

 • керівники центральних органів військового управління

 • керівники національної поліції

 • заступники міністрів

 • члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави

 • голови та члени правлінь центральних банків

 • голови та члени рахункових палат

 • члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами

 • члени керівних органів політичних партій

 • всі інші члени Уряду

 • члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств

Діячі, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях2

 • керівники міжнародних організацій (директори, голови правлінь або інші та їх заступники)

 • особи, що виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях

 • члени міжнародних парламентських асамблей

 • судді та керівні посадові особи міжнародних судів

2 — Наведений перелік РЕР не є вичерпним і може доповнюватися відповідно до змін у законодавстві або вимог Групи BNP Paribas.

Перелік членів сімей та пов'язаних осіб

Члени сім’ї політично значущих осіб та пов’язані особи із політично значущими особами (AP – assimilated person)

 • чоловік, дружина, або прирівняні до них особи (наприклад, особи, що перебувають у цивільному шлюбі)

 • батько, мати, вітчим, мачуха

 • син, дочка, пасинок, падчерка

 • зять, невістка і прирівняні до них особи

 • усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням

 • усиновлювачі, опікуни чи піклувальники

Пов'язані особи

 • особи, які мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням

 • особи, які мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами

 • особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Зобов'язання банку

Згідно чинного законодавства України та вимог Групи BNP Paribas Банк зобов’язаний стосовно національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб до встановлення або під час продовження ділових відносин вживати заходів для з’ясування:

 • — чи є вони пов’язаними або членами сім’ї з іншими клієнтами Банку;

 • — фінансового стану / джерел статків (багатства) та джерел коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції, таких осіб на підставі отриманих від них документів та / або інформації з інших джерел.

Перелік документів для підтвердження

Орієнтовний перелік документів, які можуть підтверджувати джерела коштів / джерела статків (багатства) політично значущих осіб3:

 • декларація про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) за останній звітний рік з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України)

 • декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування за останній звітний рік, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції

 • податкова декларація (декларації про доходи) за останній звітний рік з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності)

 • довідка від роботодавця про розмір нарахованих та сплачених доходів за останні 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»

 • виписка (довідка) уповноваженого банку про надходження на рахунок фізичної особи, одержаних від юридичної особи – резидента як доходи з місця роботи за останні 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»

 • договір про продаж майна, де Клієнт виступає Продавцем (за винятком майна фізичної особи – нерезидента, у тому числі цінних паперів, яке має статус інвестиції нерезидента в Україну) датований протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»

 • діючий/і договір/и страхування майна тощо, або строк дії якого/их завершився не пізніше ніж 12 місяці тому

 • копія протоколу зборів акціонерів з рішенням про виплату дивідендів, датований протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»

 • договір дарування готівки на ім’я Клієнта, посвідчений нотаріально, датований протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»

 • документи про спадкування та одержання успадкованих коштів, датовані протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»

 • документи, що підтверджують отримання виграшу у лотерею, датовані протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»

 • документи, що підтверджують набуття права на скарб, датовані протягом останніх 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»

 • документи, що підтверджують отримання роялті, за останні 12 місяців, що передують даті надання документів в АТ «УКРСИББАНК»

 • інші документи, що підтверджують джерела походження статків (багатства) та коштів фізичної особи

3 — Наведений перелік документів не є вичерпним. У разі необхідності Банк може вимагати надання додаткових документів.

Перелік нормативних документів щодо визначення політично значущих осіб та відносин з ними

 • Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями)

 • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX I від 06.12.2019 р. (з наступними змінами та доповненнями)

 • Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу» (затвердженого постановою Правління Національного банку України №65 від 19.05.2020 р. (з наступними змінами та доповненнями)

 • Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 (з наступними змінами та доповненнями)

 • «Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій»

 • Четверта європейська Директива (2015/849)

 • Внутрішні нормативні документи АТ «УКРСИББАНК» та Групи BNP Paribas