Професійна етика


АТ «УкрСиббанк» входить до Групи BNP Paribas, головний актив якої — це довіра клієнтів, яка з часом тільки зміцнюється. Для Банку важливо дотримуватися фундаментальних принципів поведінки і ведення бізнесу, щоб виправдати цю довіру.


Кодекс поведінки


В АТ «УкрСиббанк» встановлені правила поведінки, дотримання яких є обов’язком для всіх його працівників: діяти чесно, справедливо, професійно та служити інтересам клієнта. Такі правила зафіксовані у відповідному документі – Кодексі поведінки АТ «УкрСиббанк». Зазначені цінності закріплені та виконуються на рівні всієї Групи BNP Paribas.


Конфлікт інтересів


З метою належного управління конфліктами інтересів, які так чи інакше можуть виникнути в діяльності кожної фінансової установи, в АТ «УкрСиббанк» затверджена Політика управління конфліктами інтересів. Головними цілями Політики є забезпечення справедливості при вирішенні ситуацій конфліктів інтересів,  захист репутації та інтересів як клієнтів, так і власних інтересів Банку.


Боротьба з корупцією та хабарництвом


АТ «УкрСиббанк» входить до переліку провідних фінансових установ України, тому одним з ключових завдань Банку є збереження бездоганної репутації та підтримка позитивного іміджу, сформованого за довгі роки роботи. Це особливо стосується протидії проявам корупції та діянням, прирівняним до корупційних. В Банку, відповідно до чинного законодавства та вимог Групи BNP Paribas, затверджена та успішно функціонує Політика боротьби з корупцією.


Інформування про порушення


В нашому Банку створена та успішно функціонує Процедура  інформування про порушення «Whistle-Blowing», за допомогою якої кожен працівник має можливість повідомити про будь-яку проблему чи звернутися за необхідною допомогою в Комплаенс із збереженням конфіденційності звернення.

 

Контроль професійних знань


Задля надання клієнтам Банку гарантій високої якості обслуговування, в нашому Банку впроваджена система навчання, підвищення кваліфікації та контролю знань працівників.