Випуски облігацій банку


5 січня 2012 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск облігацій Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» серій I та J на загальну суму 1 000 000 000 (один мільярд) грн. (500 млн. грн. кожна). Проспект емісії опублікований в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №23 від 3 лютого 2012 року.  
Продаж облігацій буде здійснюватись через Фондовую біржу “ПФТС”.

Основні параметри випуску:
• Обсяг  емісії: 1 000 000 000 гривен, у т.ч.
• Серія I: 500 000 000 гривен
• Серія J: 500 000 000 гривен
• Вид розміщення: відкрите (публічне);
• Номінал однієї облігації: 1 000 грн.;
• Строк обігу: 3 роки;
• Початок розміщення серії I: 15 лютого 2012 року;
• Початок розміщення серії J: 20 лютого 2012 року;
• Андеррайтер: Банк розміщує облігації самостійно.


 Проспект емісії

 Investment memorandum Series I-J Bonds

 Заявка на викуп облігацій