Фінансова звітність
 

Фінансова звітність:  

1-й квартал 

3-й квартал 


Річна інформація емітента цінних паперів

Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежних аудиторів 31.12.2016

Консолідована фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежних аудиторів 31.12.2016


Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність банківської групи за міжнародними стандартами фінансової звітності за 3-й квартал 2016 року


Проміжна скорочена фінансова звітність банківської групи за міжнародними стандартами фінансової звітності станом на кінець дня 30.06.2016


Проміжна скорочена фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності станом на кінець дня 30.06.2016


Інформація про акціонерів, що володіють істотною часткою акцій у статутному фонді станом на кінець дня 31.03.2016


Проміжна скорочена фінансова звітність банківської групи за міжнародними стандартами фінансової звітності станом на кінець дня 31.03.2016


Річна консолідована фінансова звітність Банківської групи за Міжнародними стандартами фінансової звітності. 31 грудня 2016

asdasd