Структура власності


Схематичне зображення структури власності ПАТ «УкрСиббанк» станом на 01.01.2017:

Structure_01.01.2017.jpg


Повідомлення про подання відомостей про структуру власності банку