Організація випуску і фінансовий консалтинг


Організація випуску
• Підготовка проспекта емісії облігацій
• Підготовка інвестиційного меморандуму й аналітичних оглядів для інвесторів
• Підготовка й формування пакета документів для реєстрації випуску в НКЦПФР
• Супровід:

- реєстрації випуску й проспекту емісії в НКЦПФР
- отримання коду цінних паперів в НДУ
- депонування випуску в ВДЦП
- взаємодії з біржею та рейтинговим агентством

• Підготовка звіту про розміщення облігацій та супровід його реєстрації в НКЦПФР
• Організація публікацій проспекту та звіту про розміщення згідно вимог НКЦПФР

 Фінансовий консалтинг
• Визначення актуальності випуску облігації для компанії
• Визначення параметрів та структури облігаційного займу
• Визначення оптимального часу виходу на ринок облігацій