Брокерські та депозитарні послуги


 

Операції з ПДВ-облігаціями

21 травня 2014 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 139 про випуск облігацій з метою компенсації сум ПДВ платникам (ПДВ-ОВДП), суми податку яких задекларовані до відшкодування до 1 січня 2014 року та не погашені на дату вступу ЗУ «Про Державний бюджет України на 2014 рік» .

 

УкрСиббанк пропонує співробітництво отримувачам ПДВ-ОВДП та бажаючим їх придбати.

 

Параметри випуску ПДВ-ОВДП:

 

• Емітент - Міністерство Фінансів

• Номінальна вартість -1000 грн.

• Термін обігу - 5 років

• Прибутковість - 9,5% раз в півроку

• Амортизація – 10% номінальної вартості раз в півроку

 

УкрСиббанк, як уповноважений банк-агент Міністерства фінансів України з відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики і неодноразовий лідер рейтингу ПФТС за обсягами торгів борговими інструментами (корпоративні й муніципальні облігації) , пропонує комплекс послуг власникам та бажаючим придбати ПВД-ОВДП:

 

• Комлексне супроводження продажу ПДВ-ОВДП

• Купівля ПДВ-ОВДП на найвигідніших умовах

• РЕПО-операції з облігаціями

 


 

За додатковою інформацією звертайтесь:

 

Небеcька Вікторія

тел. (044) 201 22 74


Сергій Ягнич

тел. (044) 537 50 82

 

Брокерські послуги

19-річний досвід роботи на ринку й широка регіональна мережа дозволяє АТ «УкрСиббанк»  оперативно обслуговувати клієнтів по всій території України.

 

  • АТ «УкрСиббанк» надає послуги по операціям з наступними видами цінних паперів:

• Корпоративні та муніципальні облігації
• Державні цінні папери 
• Акції
• Векселя
• Інвестиційні сертифікати


Банк неодноразово признавався лідером рейтингу ПФТС за обсягами торгів борговими інструментами (корпоративні й муніципальні облігації), а також був відзначений низкою ділових видань як провідний оператор ринку цінних паперів України.

 

  • АТ «УкрСиббанк» пропонує клієнтам наступні послуги:

• Комплексне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів України
• Купівля та консолідація крупних пакетів акцій
• Виконання функції контролю розрахунків між покупцем і продавцем в угодах купівлі-продажу акцій або корпоративних прав (ескроу агент)

 

 

 


За додатковою інформацією звертайтесь:

Група інвестиційного бізнесу

Небеcька Вікторія

тел. (044) 230 48 54, 201 22 74

вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070

 

Депозитарні послуги

УкрСиббанк здійснює професійну депозитарну діяльність з 1998 р. До послуг депонентів - повний спектр депозитарних послуг, знання, досвід і професіоналізм персоналу нашого Банку, а також банківське сховище, сучасне комп'ютерне та програмне забезпечення. Наявність ліцензій на здійснення всіх видів депозитарної діяльності дозволяє УкрСиббанку здійснювати комплексне обслуговування клієнтів на ринку цінних паперів.
 
Банк пропонує своїм клієнтам гнучкі та зручні тарифи з депозитарного обслуговування.
 
Якість наданих Банком послуг відображається в незмінно високих позиціях у всеукраїнських рейтингах, що проводяться Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД).
 
Серед клієнтів УкрСиббанку як депозитарної установи - юридичні та фізичні особи, інвестиційні та пенсійні фонди, професійні учасники ринку цінних паперів, інвестори, резиденти та нерезиденти.

 

  • УкрСиббанк пропонує клієнтам наступні послуги:

 
• Відкриття рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб, інвестиційних та пенсійних фондів
• Облік прав на цінні папери
• Депозитарне обслуговування обігу прав на цінні папери
• Обслуговування корпоративних операцій емітентів цінних паперів
• Послуги зберігача ІСІ та НПФ
• Інформаційне обслуговування
• Консультаційні послуги з питань обліку прав власності на ЦП

 

       
   
Шановні клієнти!
 
       
   

Відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства», а також, на виконання Вимог до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, Положення про провадження депозитарної діяльності та Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затверджених рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з урахуванням внесених до них змін), необхідно внести зміни до діючих договорів про відкриття (обслуговування) рахунка(ів) в цінних паперах щодо приведення таких договорів у відповідність до вимог діючого законодавства або укласти договори в новій редакції. При цьому такі вимоги розповсюджуються на всі рахунки в цінних паперах, в тому числі відкриті емітентами. 


З метою приведення договірних відносин у відповідність до вказаних норм законодавства, АТ «УкрСиббанк» запрошує Вас для оформлення відповідної додаткової угоди або договору. 


Додаткову інформацію можна отримати у співробітників Відділу депозитарного обліку цінних паперів.

 

     

        
   
Шановні клієнти!
 
       
   

Відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства», а також, на виконання Вимог до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджених Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, необхідно внести зміни до діючих договорів про відкриття (обслуговування) рахунка в цінних паперах або укласти договори в новій редакції.

 

З метою приведення договірних відносин у відповідність до вказаних норм законодавства АТ «УкрСиббанк» запрошує Вас для оформлення відповідної додаткової угоди або договору.

 

Додаткову інформацію можна отримати у співробітників Відділу депозитарного обліку цінних паперів.

 

     

 

 

За додатковою інформацією звертайтесь:

м. Харків
пр.Московський, 60, новий корпус, 1-й поверх
тел. (057) 733 92 35, 738 81 05, 738 80 53, факс. 738 80 54

Голінка Володимир

Бутенко Надія

Кононенко Алла

 

 
м. Київ
вул. Андріївська, 2/12
тел./факс (044) 537 50 38, 537 49 25
Світлана Полторацька

Давиденко Олександр