30.12.2014

Найвищий рейтинг стабільності для «УкрСиб Кепітал Менеджмент»

За результатами рейтингового дослідження, проведеного аналітичною службою рейтингового агентства «Експерт-рейтинг», компанії з управління активами «УкрСиб Кепітал Менеджмент» було присвоєно найвищий інфраструктурний рейтинг наді

29 грудня 2014 року за результатами рейтингового дослідження, проведеного аналітичною службою рейтингового агентства «Експерт-рейтинг», компанії з управління активами «УкрСиб Кепітал Менеджмент» було присвоєно найвищий інфраструктурний рейтинг надійності компанії з управління активами на рівні uaAA.amc.

Експерти рейтингового агентства відзначають, що компанія з цим рейтингом з дуже високою вірогідністю виконає свої фідуціарні зобов’язання перед клієнтами, маючи необхідні для цього матеріально-технічну базу, кадровий і ресурсний потенціал. Як зауважено у прес-релізі, розміщеному на сайті агентства, при ухваленні рішення про присвоєння інфраструктурного рейтингу на такому високому рівні,

РА «Эксперт-рейтинг»
керувалося наступними висновками:

  1. Бізнес з управління активами групи BNP Paribas в Україні почав свою історію разом із приходом Групи до України у 2005 році. У процесі перетворення бізнесу Група пішла на реєстрацію у 2013 році

   ТОВ «КУА-АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент»
   , проте перетворення велися з урахуванням збереження досвіду, знань, технологій і кадрового потенціалу, що пояснює швидке зростання обсягу чистих активів під управлінням

   ТОВ «КУА-АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент»
   .
  2. За 9 місяців 2014

   ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент»
   вдалося наростити обсяги чистих активів під управлінням з нуля до майже 0,5 млрд грн. На 30.09.2014 номінальна частка

   ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент»
   становила 0,23%, оціночна частка компанії на ринку становила близько 1%. Агентство

   «Эксперт-рейтинг»
   вважає, що

   ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент»
   як частина міжнародної групи BNP Paribas в Україні має великий потенціал зростання по мірі поліпшення кон’юнктури фондового ринку в Україні.
  3. Вивчення складу фондів під управлінням

   ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент»
   показало, що під управлінням КУА знаходяться чотири публічних фонди, два з яких відносяться до числа недержавних пенсійних фондів. КУА має досвід управління великими НПФ з числом учасників більше 33 тисяч. Вивчення динаміки ВЧА (вартості чистих активів) на акцію фондів і чистої вартості одиниці пенсійних внесків показало, що компанія проводить управління фондами відповідно до закладених в реєстраційних документах параметрів і розвитку ринкової кон’юнктури. На думку рейтингового агентства, в умовах кризи факт забезпечення позитивного приросту ВЧА на акцію фондів заслуговує позитивної оцінки.
  4. ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент» має розвинену систему контролю і боротьби з фідуціарними ризиками, ризиками збитку від діяльності керуючих активами, та іншими типами ризиків, які можуть завдати прямої або непрямої шкоди клієнтам та інвесторам фондів. Агентство вважає, що найближчим часом кон’юнктура ринку буде придушувати будь-який конфлікт інтересів в Україні, що виникає від поєднання бізнесу з управління активами та інвестиційного банківського бізнесу в рамках однієї фінансової групи. У той же час

   ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент»
   має достатній набір правил і процедур, які дозволять здолати потенційні фідуціарні ризики.
  5. На початок четвертого кварталу 2014 року

   ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент»
   мала дуже високий рівень фінансової стійкості та підтримувала великий запас платоспроможності. При цьому власний капітал компанії більш ніж у 17 разів перевищував зобов’язання, діяльність компанії протягом трьох кварталів 2014 року була прибутковою. Також компанія за другий і третій квартал забезпечила істотний приріст чистого доходу, що вказує на позитивну дин

Поділитися сторінкою:

| 1.461 сек. | SQL -570 | 33.35MB