20.10.2015

Важлива інформація для клієнтів, у яких відкрито рахунки в цінних паперах

Шановні клієнти!

Відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства», а також на виконання Вимог до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, Положення про провадження депозитарної діяльності та Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затверджених рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з урахуванням внесених до них змін), необхідно внести зміни до діючих договорів про відкриття (обслуговування) рахунка(ів) в цінних паперах щодо приведення таких договорів у відповідність до вимог діючого законодавства або укласти договори в новій редакції. При цьому такі вимоги розповсюджуються на всі рахунки в цінних паперах, в тому числі відкриті емітентами.

З метою приведення договірних відносин у відповідність до вказаних норм законодавства, АТ «УкрСиббанк» запрошує Вас для оформлення відповідної додаткової угоди або договору.

Додаткову інформацію можна отримати у співробітників Відділу депозитарного обліку цінних паперів:

м. Харків

м. Київ

Поділитися сторінкою:

| 1.381 сек. | SQL -571 | 32.9MB