Група BNP Paribas: Результати станом на 31 грудня 2016 р.


14.02.2017


Рада директорів BNP Paribas провела зустріч 6 лютого 2017 року. На засіданні головував Жан Лем’єр, і Рада розглянула результати Групи за четвертий квартал та затвердила фінансову звітність за 2016 рік.


Зростання доходів в умовах низької процентної ставки і похмурої ситуації на ринку цього року: дохід +1,1% у порівнянні з 2015 р.

Стримування витрат: +0,4% у порівнянні з 2015 р.

Підвищення валового операційного доходу +2,6% у порівнянні з 2015 р.

Значне зменшення вартості ризику на -14,1% у порівнянні з 2015 р. (46 б.п.)*

Підвищення чистої вартості акцій Групи: 7 702 млн. євро (+15,1% у порівнянні з 2015 р.), дивіденди в розрахунку на акції: 2,70 євро **


Значне генерування органічного капіталу: CET1***11,5% (+60 б.п. у порівнянні з показником станом на 31.12.2015 р.)


* Вартість ризику/ кредити на початку періоду
** Підлягає затвердженню на Загальних зборах 23 травня 2017 року
*** Станом на 31 грудня 2016 року CRD4 (Показник за повною основою)ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДУ І  ЗНАЧНА ГЕНЕРАЦІЯ КАПІТАЛУ


Група BNP Paribas досягла гарних загальних результатів діяльності цього року, показавши всю силу своєї інтегрованої і диверсифікованої моделі.


Прибуток дорівнював 43 411 мільйонів євро, показавши зростання на 1,1% у порівнянні з 2015 роком, незважаючи на низьку процентну ставку і скрутне становище на ринку цього року. Він включає цього року винятковий вплив + 597 мільйонів євро зростання капіталу за рахунок продажу акцій Visa Europe, а також – 59 мільйонів євро у власному Кредитному корегуванні (OCA) і власний кредитний ризик, включаючи похідні інструменти (DVA) (+314 мільйонів євро в 2015).


Доходи зросли на 0,2% в операційних підрозділах і на 0,9% при незмінному масштабі і валютних курсах, враховуючи несприятливий обмінний курс. Вони знизилися на 0,5% на Внутрішніх ринках (1) (-1,2% при незмінному масштабі і валютних курсах) у зв'язку з умовами низької процентної ставки, і зросли на 1,2% в секторі Міжнародних фінансових послуг (+ 2,7% при незмінному масштабі і валютних курсах), і знизились на 0,3% в CIB, але виросли на 1,2% при незмінному масштабі і валютних курсах, незважаючи на досить складні умови ринку в першому кварталі 2016 року.


Операційні витрати, які склали 29,378 млн. євро, були контрольованими (+ 0,4% в порівнянні з 2015 р). Серед них були виняткові статті із впливом на загальну суму 749 мільйонів євро (862 млн. євро в 2015 році): 159 млн. євро витрат на реструктуризацію придбань "(2) (171 млн. євро в 2015 році) та 395 мільйонів євро трансформаційних витрат CIB (0 в 2015 році), 144 млн. євро реструктуризаційних витрат, пов'язаних з напрямами бізнесу (3) (0 в 2015 році) і 52 мільйонів євро обов'язкових внесків у процесі урегулювання 4-х італійських банків (69 млн. євро в 2015 році). Вони більше не включають будь-які витрати, пов'язані з планом «Simple & Efficient» (622 млн. євро в 2015 році): відповідно до цільових показників, остаточні витрати, пов'язані з цим планом, були заплановані на четвертий квартал 2015 року.


Операційні витрати операційних підрозділів виросли на 1,0%: +2,3% на Внутрішніх ринках (1), +2,3% в сфері Міжнародних фінансових послуг і -1,8% в CIB (Корпоративному інвестиційному банкінгу). При постійному масштабі і валютних курсах вони виросли на 0,5% (4) на Внутрішньому ринку, на 3,6% (4) в сфері Міжнародних фінансових послуг і 0,1% для CIB. Витрати включали в себе вплив нових нормативних положень, а також зміцнення напрямку Комплаєнс, спостерігався позитивний вплив заощаджень за рахунок успіху плану «Simple & Efficient», які компенсували зміщення нормальних витрат, а також від перших результатів плану економії в CIB.


Валовий операційний прибуток Групи зріс, таким чином, на 2,6%, тобто на   14 033 млн. євро.


Вартість ризику значно знизилася на 14,1% за рахунок, зокрема, належного контролю ризику при видачі кредитів, умов низької процентної ставки і тривалого покращення ситуації в Італії. Вона досягла показника в 3 262 млн. євро (3 797 млн. євро в 2015 році) або 46 базисних пунктів заборгованості за кредитами клієнтів.


Операційний прибуток Групи зріс на 10,1% до 10 771 млн. євро (9 787 млн. євро в 2015 році).


Не-операційні статті склали +439 млн. євро (+592 млн. євро в 2015 році). Такі статті включають в цьому році -127 млн. євро (5) в статті знецінення гудвілу (-993 млн. євро погіршення гудвілу в 2015 році (6)). Не-операційні статті також включали в 2015 році приріст капіталу +716 млн. євро від продажу залишкового пакета акцій компанії «Klépierre-Corio», приріст на +123 млн. євро розбавлення капіталу за рахунок злиття компаній «Klépierre» і «Corio», а також приріст капіталу +94 млн. євро від продажу нестратегічних акцій.


Таким чином, дохід до оподаткування склав 11 210 млн. євро в порівнянні з  10 379 млн. євро в 2015 році (+ 8,0%).


Чистий прибуток, що відноситься до акціонерів власного капіталу, склав 7 702 млн. євро, що на 15,1% більше в порівнянні з 2015 роком. Без урахування разових статей (7), він складає 7 802 млн. євро (+ 6,3%). Рентабельність власного капіталу склала 9,3% (9,4% без урахування разових статей). Рентабельність матеріального капіталу досягла 11,1% (11,2% без урахування разових статей). Чистий прибуток на акцію склав 6,0 євро.


Станом на 31 грудня 2016 року коефіцієнт базового капіталу першого рівня за повною основою за стандартом Базель 3 (8) склав 11,5%, збільшившись на 60 базисних пунктів у порівнянні з показником станом на 31 грудня 2015 року, що ілюструє впевнене генерування капіталу Групи. Співвідношення власних і позикових коштів за повною основою за стандартом Базель 3 (9) склало 4,4% (+40 базисних пунктів у порівнянні з показником станом на 31 грудня 2015 року). Коефіцієнт покриття ліквідності становив 123% станом на 31 грудня 2016 г. І, нарешті, доступний резерв ліквідних активів Групи склав 305 млрд. євро (266 млрд. євро станом на 31 грудня 2015 року), що надає можливості більше, ніж в один рік, з точки зору оптового фондування.  


Чиста балансова вартість в розрахунку на акцію досягла 73,9 євро, що еквівалентно складеному річному темпу зростання 6,2% в порівнянні з показником від 31 грудня 2008 року, який ілюструє безперервне створення вартості протягом усього перiоду.


Рада директорів запропонує на зборах акціонерів виплату дивідендів в розмірі  2,70 євро за акцію, що підлягають сплаті готівкою, що еквівалентно коефіцієнту виплати в 45%, який знаходиться у відповідності з метою плану.


Група активно реалізує План ремедіації, узгоджений в рамках комплексного врегулювання з владою США, а також продовжує зміцнювати свої процедури Комплаєнс і контролю.


Позитивні загальні показники Групи в цьому році ілюструють успіх плану розвитку бізнесу в 2014-2016 рр. Середньорічне зростання виручки складає 4,0% за період, а цільовий показник в 10% рентабельності власного капіталу, розрахований на основі співвідношення CET1 10%, було перевищено (10)


Група представила основні моменти свого плану розвитку бізнесу на 2017-2020 роки. План використовує силу інтегрованої і диверсифікованої бізнес-моделі і враховує регуляторні обмеження, які будуть продовжувати розширюватися протягом періоду в рамках поточної нормативно-правової бази Базель 3. Він призначений для створення банку майбутнього, продовжуючи розвиток бізнесу і втілюючи амбітну програму нового досвіду клієнта, цифрові розробки і економію. Таким чином, мета полягає в тому щоб досягти середнього щорічного зростання чистого прибутку більше, ніж на 6,5% до 2020 року, зростання показника CET1 на 12% (11) в 2020 році і рентабельності власного капіталу на 10% на цю дату. 


В четвертому кварталі 2016 року Група повідомила про свої вагомі результати. Доходи склали 10 656 млн. євро, збільшившись на 2,0% в порівнянні з четвертим кварталом 2015 року. Такий показник включає в себе винятковий вплив  -18 млн. євро Власного кредитного корегування (ОСА) та Власного кредитного ризику, включених в похідні інструменти (DVA) (+160 млн. євро в четвертому кварталі 2015 року).


Доходи операційних підрозділів виросли на 2,8% в порівнянні з четвертим кварталом 2015 року. Вони знизилися на Внутрішніх ринках (12) (-1,0%) за рахунок постійно низьких процентних ставок, але вони підвищились в Міжнародних фінансових послугах (+3,1 %) і значно зросли в CIB (+ 8,0%), на фоні сприятливої ситуації на ринку. Вплив обмінних курсів в цьому кварталі був незначним.


Операційні витрати на рівні 7 444 млн. євро виросли всього на 0,5% в порівнянні з четвертим кварталом 2015 року. Вони включали в цілому 342 млн. євро за винятковими статями витрат (355 млн. євро в четвертому кварталі 2015 року): 48 мільйонів євро витрат на реструктуризацію придбань (13) (54 млн. євро в четвертому кварталі 2015 року), 98 мільйонів євро витрат на план трансформації в CIB (0 в четвертому кварталі 2015 року), 144 млн. євро витрат на реструктурізацію, пов'язаних з підприємствами (14) (0 в четвертому кварталі 2015 року) і 52 мільйонів євро обов'язкових внесків у процесі урегулювання ситуації з 4-ма італійськими банками (69 млн. євро в четвертому кварталі 2015 року). Вони більше не включають будь-які трансформаційні витрати Плану «Simple & Efficient» (232 млн. євро в четвертому кварталі 2015 року).


Операційні витрати зросли на 3,0% на Внутрішніх ринках (12), але знизилися на 0,5% без урахування впливу виняткових статей (15) завдяки впливу заходів економії витрат. Вони виросли на 3,2% для Міжнародних фінансових послуг в результаті розвитку бізнесу і знизились на 3,2% в CIB завдяки пливу плану зі скорочення витрат і незважаючи на зростання бізнесу.


Таким чином, валовий операційний прибуток Групи зріс на 5,6% до 3 212 млн. євро.


Вартість ризику знизилася на 1,9% в порівнянні з четвертим кварталом 2015 року і сягнула 950 млн. євро (968 млн. євро в четвертому кварталі 2015 року).


Не-операційні статті склали +5 мільйонів євро (-502 млн. євро в четвертому кварталі 2015 року, які включали, зокрема, -993 млн. євро (16) у виняткових знеціненнях гудвілу і 352 млн. євро зростання капіталу від продажу залишкової частки в компанії «Klépierre-Corio»)


Таким чином, дохід до оподаткування становив 2 267 млн. євро в порівнянні з 1 473 млн. євро в четвертому кварталі 2015 року (+ 53,9%).


BNP Paribas відобразив 1 442 млн. євро чистого прибутку, що відноситься до акціонерів (665 млн. євро в четвертому кварталі 2015 року). За винятком особливих статей (17), він становив 1 814 млн. євро, що на 14,3% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

 

(1) У тому числі 100% Діяльності з персональних банківських послуг у внутрішніх мережах (за винятком впливу PEL / CEL)
(2) LaSer, Bank BGZ, DAB Bank і GE LLD
(3) BNL bc (50 мільйонів євро), Роздрібний бізнес Бельгії (80 мільйонів євро), Управління власним капіталом (7 мільйонів євро), Корпоративний центр (7 мільйонів євро)
(4) За винятком надзвичайних витрат
(5) Повне знецінення гудвілу в BGZ
(6) З яких на BNL приходиться повне знецінення гудвілу: - 917 млн. євро
(7) Вплив виключних статей після оподаткування: -100 мільйонів євро в 2016 році, -644 мільйонів євро в 2015 році
(8) Коефіцієнт з урахуванням всіх правил CRD4 без будь-яких перехідних положень
(9) Коефіцієнт з урахуванням всіх правил CRD4 станом на 2019 рік без будь-яких перехідних положень, розрахований згідно з делегованим актом Європейської комісії від 10 жовтня 2014 р.
(10) 10,3% рентабельності власного капіталу в 2016 році (за винятком разових статей) на основі коефіцієнту CET1 10%.
(11) З постійною нормативно-правовою базою
(12) У тому числі 100% Діяльності з персональних банківських послуг у внутрішніх мережах (за винятком впливу PEL / CEL)
(13) LaSer, Bank BGZ, DAB Bank, General Electric LLD
(14) BNL bc (50 мільйонів євро), Роздрібний бізнес Бельгії (80 мільйонів євро), Управління власним капіталом (7 мільйонів євро), Корпоративний центр (7 млн. євро)
(15)  Витрати на реструктуризацію BNL bc і Роздрібного бізнесу Бельгії на загальну суму 130 мільйонів євро (20 мільйонів євро в четвертому кварталі 2015 року) і 47 мільйонів євро обов'язкових внесків у процесі урегулювання ситуації з 4-ма італійськими банками (65 млн. євро в четвертому кварталі 2015 року)
(16) З яких на BNL приходиться повне знецінення гудвілу: -917 мільйонів євро 
(17) Вплив виключних статей після оподаткування: -372 мільйонів євро в четвертому кварталі 2016 роки (-922 мільйонів євро в четвертому кварталі 2015 року)