Шановні клієнти!


20.10.2015

Відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства», а також, на виконання Вимог до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, Положення про провадження депозитарної діяльності та Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затверджених рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з урахуванням внесених до них змін), необхідно внести зміни до діючих договорів про відкриття (обслуговування) рахунка(ів) в цінних паперах щодо приведення таких договорів у відповідність до вимог діючого законодавства або укласти договори в новій редакції. При цьому такі вимоги розповсюджуються на всі рахунки в цінних паперах, в тому числі відкриті емітентами.

З метою приведення договірних відносин у відповідність до вказаних норм законодавства, АТ «УкрСиббанк» запрошує Вас для оформлення відповідної додаткової угоди або договору.

Додаткову інформацію можна отримати у співробітників Відділу депозитарного обліку цінних паперів.м. Харків
пр.Московський, 60, новий корпус, 1-й поверх
тел. (057) 733 92 35, 738 81 05, 738 80 53, факс. 738 80 54
 
Голінка Володимир depo@ukrsibbank.com
Бутенко Надія nadiia.s.butenko@ukrsibbank.com
Кононенко Алла alla.kononenko@ukrsibbank.com
 
 
м. Київ
вул. Андріївська, 2/12
тел./факс (044) 537 50 38, 537 49 25
Світлана Полторацька svitlana.poltoratska@ukrsibbank.com
Бограш Лілія liliia.bogrash@ukrsibbank.com