Підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «УкрСиббанк», що відбулися 05.02.2010 року


12.02.2010
На позачергових загальних зборах акціонерів АТ «УкрСиббанк», що відбулися 05.02.2010 року, акціонери прийняли запропоновані проекти рішень з усіх питань порядку денного.

Порядок денний містив питання про обрання членів Спостережної Ради та про обрання членів Ревізійної Комісії, рішення з яких приймаються шляхом кумулятивного голосування. З кожного з цих питань голоси кожного з акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, були розподілені між усіма запропонованими кандидатами у рівній кількості, тобто за кожного кандидата було віддано 105 599 137 627 голосів.

За прийняття рішення з кожного з решти питань порядку денного було віддано 105 599 137 627 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.


Прес-служба УкрСиббанку: +38 044 201 22 71
Тетяна Шикерява
T_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Тимофій Мезенцев Timofey.Mezentsev@ukrsibbank.com