Підсумки голосування загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк» від 23.04.2010


06.05.2010
Підсумки голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АТ «УкрСиббанк», що відбулися 23.04.2010 року.

На річних загальних зборах акціонерів АТ «УкрСиббанк», що відбулися 23.04.2010 року, акціонери простою більшістю голосів прийняли запропоновані проекти рішень з питань порядку денного, які стосувалися результатів діяльності банку за 2009 рік.

Запропонований проект рішення про переведення випуску акцій Банку з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію випуску) прийнятий не був. Відповідно запропоновані проекти рішень з питань 11-20 порядку денного, пов’язаних з дематеріалізацією випуску, також прийняті не були.Прес-служба УкрСиббанку: +38 044 201 22 71
Тетяна Шикерява T_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Вікторія Томін Viktorya.Tomin@ukrsibbank.com
Тимофій Мезенцев Timofey.Mezentsev@ukrsibbank.com