Повідомлення про доповнення порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк»


01.04.2013

 

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», 61001, м. Харків, пр. Московський, 60, повідомляє про доповнення порядку денного річних загальних зборів акціонерів Банку, проведення яких заплановано на 23 квітня 2013 року о 12.00 за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304, наступними питаннями порядку денного.

 

20. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду Банку.

21. Про внесення змін до Положення про Правління Банку.

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковане в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 від 18 березня 2013 року.

 

 

З повагою,

Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк»

Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»