Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк»


25.10.2011

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», 61050, м. Харків, пр. Московський, 60

 

Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» повідомляє Вам про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк», які відбудуться 25 листопада 2011 року о 12:00 за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304.

 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися за місцем проведення зборів з 11.15 год. до 11.45 год.

 

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 21 листопада 2011 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

 

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про внесення змін до Статуту Банку.
4. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду Банку.
5. Про внесення змін до Положення про Правління Банку.
6. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради.
7. Про обрання членів Спостережної Ради.
8. Про обрання Голови Спостережної Ради.
9. Про обрання заступників Голови Спостережної Ради.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради.
11. Про встановлення розмірів винагороди членів Спостережної Ради.
12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної Ради.
13. Про збільшення розміру статутного капіталу АТ «УкрСиббанк» шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
14. Про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк» та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк».
15. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення простих іменних акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення.
16. Про визначення органу АТ «УкрСиббанк», якому надаються повноваження приймати рішення та здійснювати необхідні дії, передбачені чинним законодавством, щодо закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк».      

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує особу.

 

Довідки за телефоном: (044) 537-49-09

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, 4 поверх, кімната 4.5 у робочі дні (кожної середи), в час з 11.00 год. до 12.00 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці  їх  проведення за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304 в час з 11.00 год. до 12.00 год.

 

Посадова особа АТ «УкрСиббанк», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голови Правління - начальник Юридичного департаменту АТ «УкрСиббанк» - Панов Сергій Миколайович. Ознайомлення здійснюватиметься співробітником Юридичного Департаменту Лукашенко Наталією Вікторівною.

 

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розділі "Новини" на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

 

З повагою,

Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк»