Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк»


30.07.2013

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», 61001, м. Харків, пр. Московський, 60

 

Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» повідомляє Вам про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк», які відбудуться 05 вересня 2013 року о 12:00 за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304.

 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися за місцем проведення зборів з 11.15 год. до 11.45 год.

 

Дата складення  переліку  акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 30 серпня 2013 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про затвердження змін до Статуту.
4. Про затвердження змін до Положення про Правління АТ «УкрСиббанк».

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує особу.

 

Довідки за телефоном: +38 (044) 537-49-41

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, 4 поверх, кімната 4.5 у робочі дні (кожної середи), в час з 11.00 год. до 12.00 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці  їх  проведення за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304 в час з 11.00 год. до 12.00 год.

 

Посадова особа АТ «УкрСиббанк», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голови Правління - начальник Юридичного департаменту АТ «УкрСиббанк» - Панов Сергій Миколайович. Ознайомлення здійснюватиметься співробітниками Юридичного Департаменту Ткаченко Вікторією Володимирівною або Давидченком Костянтином Михайловичем .

 

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розділі "Новини" на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

 

 

З повагою,

Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк»

Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»

 Публічна інформація > Інформація до оприлюднення