Запорізька міська рада виконала зобов'язання з погашення облігацій серії D, а також виплатила відсотковий дохід серій D та Е


10.07.2009
УкрСиббанк андеррайтер та платіжний агент випуску муніципальних облігацій Запорізької міської ради, проведеної у 2005 році, повідомляє, що Емітент у повному обсязі та у строк виконав свої зобов'язання перед інвесторами з проведення виплати номінальної вартості за погашені облігації серії D у розмірі 20 млн. грн. а також виплатив відсотковий дохід за 8-й відсотковий період за облігаціями серії D та Е. Відсоткові виплати склали, відповідно, 63,33 грн. на одну облігацію серії D та 66,08 грн. на одну облігацію серії Е


Сьогодні у обігу знаходяться облігації Запорізької міської ради серії Е номінальною вартістю 10 млн. грн.

Основні параметри випуску:
  • Обсяг емісії: 75 млн. гривень, чотири серії (серія В – 25 млн. грн., серія C – 20 млн. грн., серія D – 20 млн. грн., серія Е – 10 млн. грн.);
  • Відкрите (публічне) розміщення;
  • Початок обігу випуску – 12.07.2005 року, погашення серії В – 10.07.2007 року, серії C – 08.07.2008 року, серії D - 07.07.2009, серії Е – 06.07.2010 року);
  • Номінал однієї облігації: 1 000 грн.;
  • Відсотковий дохід для періоду обігу кожної з серій склав – для серії В – 10,5 % річних, серії С – 11,0 % річних, серії D – 11,5 % річних, серії E – 12,0 % річних;
  • Достроковий продаж облігацій не передбачений;
  • Андеррайтер: АКІБ «УкрСиббанк»;
  • Платіжний агент: АКІБ «УкрСиббанк»;
  • Депозитарій: ВАТ «МФС».


Для довідки:

Запоріжжя є одним з найбільших міст України з населенням більше 782 тис чоловік. Базовими галузями промисловості міста є металургія, машинобудування та харчова промисловість. Сумарна частка цих галузей у загальному обсязі промислового виробництва складає 73,9 % (37,6%, 27,6% і 8,7% відповідно).

На 2009 рік бюджет міста за прибутками затверджений у сумі 1778,0 млн.грн., у тому числі за загальним фондом – 1393,1 млн.грн., спеціальним – 384,9 млн.грн. На 2009 рік бюджет міста за витратами з урахуванням внесених змін затверджений у обсязі 1790,2 млн.грн., у тому числі за загальним фондом – 1415,3 млн.грн., спеціальним – 374,9 млн.грн.

Запорізькою міською радою здійснено 6 випусків облігацій місцевої позики. Кредитна історія м. Запоріжжя почалася в 1996 році. За цей період міською радою здійснено шість випусків облігацій внутрішньої місцевої позики загальним обсягом 152,0 млн. грн. Метою залучення коштів було фінансування проектів капітального будівництва, розвитку інфраструктури м. Запоріжжя і вирішення соціально-економічних програм.

Станом на 07.07.2009 Емітент не має простроченої заборгованості за борговими зобов'язаннями. Виплата доходу з зобов'язань і погашення основної суми боргу здійснювалися своєчасно та у повному обсязі.

АТ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) – зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.11.2009 р.: чисті активи – 47,7 млрд. грн., капітал – 7,2 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 39,4 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 6,5 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 9,2 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує біля 800 відділень по всій території України. 81,42% акцій УкрСиббанку належить BNP Paribas Group.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) – один з 6 найбільших банків у світі згідно даних міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s*. Група, представлена у 85 країнах, є європейським лідером на міжнародному ринку фінансових послуг. Кількість співробітників перевищує 205 000 чоловік, включно 162 200 у Європі. BNP Paribas посідає провідні позиції у трьох сегментах: Роздрібний, Інвестиційний та Корпоративний бізнес. Внутрішніми ринками групи є Бельгія, Франція, Італія та Люксембург. BNP Paribas посідає істотні позиції в США, а також найсильніші позиції в Азії та на ринках, які розвиваються.
* в межах своєї категорії


Прес-служба УкрСиббанку: +38 044 201 22 71
Тетяна Шикерява T_shikerjavaja@ukrsibbank.com
Ганна Глінко Anna.Glinko@ukrsibbank.com
Тимофій Мезенцев Timofey.Mezentsev@ukrsibbank.com