Зміна (доповнення) порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк»


04.07.2011

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», 61050, м. Харків, пр. Московський, 60

Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» повідомляє, що на вимогу акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих іменних акцій, наступним чином змінено (доповнено) порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк», які відбудуться 15 липня 2011 року о 12:00 за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304. (повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів було надіслано 10 червня 2011 року):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(перелік питань, що виносяться на голосування, з урахуванням доповнених питань)

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про внесення змін до Статуту Банку.
4. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду банку.
5. Про внесення змін до Положення про Правління Банку.
6. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради.
7. Про обрання членів Спостережної Ради.
8. Про обрання Голови Спостережної Ради.
9. Про обрання заступників Голови Спостережної Ради.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради.
11. Про встановлення розмірів винагороди членів Спостережної Ради.
12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної Ради.
13. Про зменшення розміру статутного капіталу АТ «УкрСиббанк».
14. Про випуск простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк» шляхом зменшення їх номінальної вартості та обміну простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк» старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, та затвердження протоколу рішення про випуск простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк».
15. Про випуск привілейованих іменних акцій класу «А» АТ «УкрСиббанк» шляхом зменшення їх номінальної вартості та обміну привілейованих іменних акцій класу «А» АТ «УкрСиббанк» старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, та затвердження протоколу рішення про випуск привілейованих іменних акцій класу «А» АТ «УкрСиббанк».
16. Про затвердження змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу АТ «УкрСиббанк».
17. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу АТ «УкрСиббанк», якому надаються повноваження щодо здійснення необхідних дій, передбачених чинним законодавством, щодо зменшення розміру статутного капіталу АТ «УкрСиббанк».

Порядок денний доповнено питаннями 13, 14, 15, 16, 17.

З повагою,
АТ «УкрСиббанк»
Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»