Врегулювання простроченої заборгованості та співпраця з колекторськими

UKRSIBBANK дотримується вимог Закону України № 1349-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості», а саме: надає повну інформацію про:

Контактні дані кредитодавця

 • Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»

 • Код ЄДРПОУ: 09807750

 • Юридична адреса: вул. Андріївська 2/12, м. Київ, 04070

 • Контактні номери
  0 800 505 800 або 729 (з мобільного) – інфодовідка
  0 800 502 903 (з питань простроченої заборгованості)

Електронні адреси:

Про порядок взаємодії

Розгляд звернень осіб про порушення вимог щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) здійснюється в порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

Повідомлення Банку та/або колекторської компанії про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник здійснюється письмово, шляхом надання Банку та/або колекторській компанії всіх належним чином оформлених підтвердних документів щодо представництва інтересів при врегулюванні простроченої заборгованості, за юридичною адресою Банку (вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070) та/або адресою місцезнаходження колекторської компанії, залученої до врегулювання простроченої заборгованості (міститься у відомостях про колекторську компанію)

Взаємодія Банку та/або колекторською компанією із споживачем фінансових послуг, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та, які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, здійснюється з дотриманням вимог встановлених Законом України «Про споживче кредитування».

Якщо при врегулюванні простроченої заборгованості представником Банку чи колекторської компанії було допущено порушення встановлених ст. 25 Закону України «Про споживче кредитування», споживач або інші пов`язані особи можуть повідомити Банк про такі випадки порушень через наступні відкриті канали комунікації:

Розгляд звернень осіб про порушення вимог щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) здійснюється в порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

Повідомлення Банку та/або колекторської компанії про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник здійснюється письмово, шляхом надання Банку та/або колекторській компанії всіх належним чином оформлених підтвердних документів щодо представництва інтересів при врегулюванні простроченої заборгованості, за юридичною адресою Банку (вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070) та/або адресою місцезнаходження колекторської компанії, залученої до врегулювання простроченої заборгованості (міститься у відомостях про колекторську компанію)

 • адреса для подання письмових звернень громадян: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 04070;

 • через форму електронного звернення громадян за посиланням

Умови діяльності із врегулювання заборгованості

Банк розпочинає діяльність із врегулювання заборгованості з 1 дня виникнення простроченої заборгованості.
Врегулювання простроченої заборгованості спрямоване на погашення у позасудовому порядку заборгованості споживача.

Згідно законодавства України Банк має право залучати до врегулювання заборгованості колекторську компанію.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Погашення простроченої заборгованості за договором про споживчий кредит здійснюється в порядку визначеному умовами договору, укладеного між Банком та споживачем фінансових послуг.

Деталі за посиланням.

Способи погашення простроченої заборгованості:

 • Готівкою у відділенні АТ «УКРСИББАНК»

 • Готівкою через інші банки України

 • Готівкою через АТМ АТ «УКРСИББАНК» з можливістю поповнення рахунку

 • Online через інші Банки України

 • Online через сайт iPay.ua

 • Через UKRSIB online

 • У безготівковому порядку (шляхом перерахування коштів з рахунку Платника на рахунок Банку)

Вимоги щодо взаємодії зі споживачем

АТ «УКРСИББАНК» дотримується вимог Закону України № 1349-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» щодо якісного обслуговування клієнтів, викладених в ст. 25, та дотримання етичних норм поведінки.

З вимогами щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) ознайомтеся за посиланням

Вимоги щодо етичної поведінки співробітників при врегулюванні простроченої заборгованості в АТ «УКРСИББАНК» за посиланням

Відомості про колекторські компанії

Порядок відступлення прав вимогу новому кредитору

Банк має право, прийняти рішення, про передачу права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору.

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно до цивільного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування».

Після відступлення права вимоги всі платежі стосовно оплати заборгованості проводяться виключно новому кредитору.
Всю документацію по кредитній справі споживача Банк передає новому кредитору.

У разі відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору Банк повідомляє про це споживача протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги у спосіб, визначений частиною першою статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» та передбачений договором про споживчий кредит, та повідомляє про передачу новому кредитору персональних даних споживача, а також надає споживачу інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку – номер телефону, адресу, адресу електронної пошти).

Після відступлення права вимоги за кредитним договором споживачу необхідно звернутися до нового кредитора, якому відбулося відступлення права вимоги.

Інформація про нового кредитора міститься в повідомленні про відступлення прав вимоги. Якщо з будь-яких причин споживач не отримав повідомлення про відступлення права вимоги за його кредитним договором, споживач має право звернутися до Банку (через відділення Банку, письмово на юридичну адресу Банку або в будь-який інший спосіб) з метою отримання додаткової інформації щодо відступлення права вимоги за кредитним договором.

Банк надає відповідь споживачу у термін, встановлений Законом України «Про звернення громадян».

Поділитися сторінкою:

| 1.322 сек. | SQL -687 | 35.31MB