Поточні рахунки для нерезидентів

Поточні рахунки для нерезидентів

UKRSIBBANK відкриває поточні рахунки в національній та іноземній валюті юридичним особам-нерезидентам, клієнтам корпоративного бізнесу.

Це дає можливість юридичним особам, зареєстрованим за кордоном, відкривати поточні рахунки в банку та проводити експортно-імпортні операції, конвертувати валюту, отримувати погашення по кредитам від компаній-резидентів та інше.

Таблиця

Розрахунки з резидентами за експорт / імпорт товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу / оплатної передачі)

Розрахунки з резидентами за договорами позики, що пов’язані з виконанням боргових зобов’язань перед власником рахунку за залученою резидентом-позичальником позикою (повернення позики, сплата процентів та інших платежів, установлених договором позики)

Операції пов’язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням (включаючи повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні)

Зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв’язку з продажем його цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об’єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об’єктів іноземного інвестування в Україні, а також отримання власником рахунку за такими об’єктами доходів, прибутків та інших коштів

Операції на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню

Операції щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Операції з переказу коштів з / на власних(і) рахунків(и) цього нерезидента, відкритих(і) в банках України та за кордоном

Операції із розміщення вкладів (депозитів) та повернення коштів за такими операціями, включаючи проценти за вкладами (депозитами), а також за залишками коштів на його рахунку(ах) (зарахування відсотків на залишок по рахунку проводиться за вирахуванням відсотку податку на доходи юридичних осіб)

Операції із переказу коштів з / на поточних(і) рахунків(и) інших нерезидентів-юридичних осіб в Україні

Операції із переказу коштів з / на рахунків(и) інших нерезидентів за кордоном

Операції із торгівлі валютними цінностями

Операції із переказу коштів на / з поточний(ого) рахунок(ку), відкритий(ого) власному представництву в Україні

Операції із зарахування процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку

Розрахунки з митними, податковими та іншими органами у випадках, передбачених законодавством України

Операції із зарахування коштів, що були раніше помилково переказані з цього рахунку, а також повернення помилково отриманих коштів

Операції пов’язані з наданням резиденту поворотної фінансової допомоги та її поверненням

Операції пов’язані з отриманням від резидента поворотної фінансової допомоги та її поверненням

Одержання кредиту / позики за кредитним договором/договором позики з банком / небанківською фінансовою установою

Операції із переказу коштів для погашення заборгованості перед резидентом за кредитним договором, договором позики (включаючи проценти та інші платежі з обслуговування кредиту, позики, установлені відповідним договором)

Операції зі сплати послуг банку, який обслуговує рахунок

Рахунок в національній валюті

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Рахунок в іноземній валюті

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Поділитися сторінкою: