Структура власності


Схематичне зображення структури власності ПАТ «УкрСиббанк» станом на 02.02.2016 року

structure-ukrsibbank-020216.jpg


Повідомлення про подання відомостей про структуру власності банку