Операції за договорами гарантії, поручительства та застави

Крок 1. Для прийняття договору на обслуговувані в UKRSIBBANK, необхідно надати документи:

 • заява про надання гарантії у 2 примірниках на паперовому носії;

 • копія договору або тендерна документація;

 • копія реєстраційного свідоцтва НБУ про реєстрацію договору про залучення кредиту, позики в іноземних валютах від кредитора-нерезидента (за потребою);

 • копія установчих документів (якщо клієнт не ідентифікований в UKRSIBBANK);

 • фінансові звіти за останні звітні періоди (за потребою);

 • картка із зразками підписів і відбитка печатки (за умови, якщо вами не були відкриті рахунки в UKRSIBBANK).

Крок 2. UKRSIBBANK розглядає подані документи, рівень забезпечення гарантії та приймає рішення:

 • фахівець UKRSIBBANK перевіряє заяву про надання гарантії та готує проект договору про надання гарантії і подає його вам для підписання;

 • гарантія вважається чинною з дати її видачі, якщо в ній не зазначено інше.

Крок 3. Зміни до гарантії:

 • ви подаєте до UKRSIBBANK заяву про внесення змін до чинної гарантії в паперовій формі, копію відповідних змін до договору або тендерної документації засвідчену відбитком печатки (за потребою);

 • зміни до умов гарантії набирають чинності з дати їх надання, якщо в них не зазначено інше.

Заява про надання гарантії обов'язково має містити такі реквізити:

 • назву та місцезнаходження UKRSIBBANK (Україна, 61001, м. Харків, просп. Московський, 60);

 • назву документа — «Заява про надання гарантії»;

 • дату складання та номер заяви про надання гарантії (число — цифрами, місяць — цифрами або словами, рік — цифрами). Цю дату може зазначати UKRSIBBANK;

 • назву валюти, в якій надається гарантія, словами та цифровий або літерний код іноземної валюти;

 • суму гарантії цифрами та словами;

 • номер договору або іншого документа, який згідно із законодавством України має силу договору (за наявності), або посилання на реквізити тендерної документації про проведення тендера, де передбачено основне зобов'язання;

 • назву бенефіціара (для бенефіціара–фізичної особи — прізвище, ім'я, по батькові), його місцезнаходження або місце проживання (за наявності такої інформації);

 • назву банку бенефіціара — його назву та місцезнаходження, SWIFT-код (BIC-код) або номер телекса (зазначається за потребою);

 • вид гарантії, умови, строк дії гарантії;

 • посилання на Уніфіковані правила для гарантій за вимогою, розроблені Міжнародною торговою палатою (публікація Міжнародної торгової палати N 758 або Постанова Правління НБУ №639), або інші міжнародні документи (за потребою);

 • відбиток печатки, підписи Ваших відповідальних осіб, які зазначені ним у картці із зразками підписів і відбитком печатки (для фізичної особи, яка її не має, — лише її підпис).

У заяві про надання гарантії ви можете доручити UKRSIBBANK:

 • списати кошти з вашого поточного рахунку для резервування грошового забезпечення (покриття) гарантії (за потребою);

 • надати гарантію за рахунок банківського кредиту або під заставу, або іншого забезпечення, прийнятного для UKRSIBBANK (за потребою);

 • утримати з належних вам коштів комісійну винагороду та відшкодувати витрати, що належать UKRSIBBANK та іншим банкам, що беруть участь у наданні гарантії (за потребою).

Важливо! Покриття для гарантії у іноземній валюті формується лише за рахунок власних коштів; використовувати придбану іноземну валюту або кредитні кошти заборонено.

Поділитися сторінкою: