Розрахунки за імпортним контрактом за рахунок придбаних коштів

Основні документи для здійснення платежу:

 • Договір (контракт)1 з нерезидентом;

 • Додатки до договору, які є невід’ємними частинами договору (наприклад: специфікації тощо);

 • Заявка на придбання валюти (через StarAccess або оригінал);

 • Лист (можливо через StarAccess) з інформацією про загальну суму коштів (гранична сума — еквівалент 25 000 USD) в іноземній валюті , які розміщенні на рахунках в усіх банках2 (на поточних та депозитних рахунках);

 • У разі переведення імпортного договору на обслуговування в UKRSIBBANK:

  • Додаткова угоду про перехід на обслуговування в UKRSIBBANK (оригінал);

  • Довідка з іншого банку з інформацією про суми придбаної, обміняної, перерахованої іноземної валюти та про незавершені операціями за договором.

 • Документи згідно ПП НБУ 369 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» від 15.08.2016 (у разі необхідності).

1 — документи надаються в обслуговуюче відділення у формі засвідчених копій. Копії засвідчуються підписом керівника/уповноваженої ним особи та печаткою.

2 - загальна сума коштів (гранична сума — еквівалент 25 000 USD) в іноземній валюті, які розміщенні на рахунках в усіх банках, що не включаються до загальної суми залишку:

 • Кошти на депозитних рахунках, за якими майнові права передані у заставу:

  • депозити, надані у заставу до 15.04.2015 г. за умови, наявності у банка кредитора безперервного контролю і доступу до цих коштів у разі не виконання клієнтом зобов’язань за кредитним договором;

  • депозити, надані у заставу після 15.04.2015 г., якщо така застава пов’язана з необхідністю покриття боргу внеском (враховуючи перерахунок з однієї валюти в іншу на рівні, що встановився до 15.04.2015 г. включно, та не спричинено заміною предмету застави).

 • Кошти, розміщені на строкових депозитних рахунках до 03.03.2015 г.;

 • Кошти, розміщенні на рахунку/ах в банку, віднесеному до категорії неплатоспроможних, щодо якого запроваджена процедура тимчасової адміністрації або щодо якого здійснюється ліквідація;

 • Кошти, що були куплені, але ще не використані за призначенням (в строк 10 днів);

 • Кошти на рахунках, якщо ці кошти будуть використані в день купівлі іноземної валюти для здійснення платежів на підставі платіжних доручень:

  • що були включені до реєстрів та немає повідомлення Національного банку України про непідтвердження можливості їх здійснення;

  • та/або які не потребують включення до реєстрів (за власні кошті в екв до 50 USD за правилами).

 • Кошти на рахунках клієнта, якщо ці кошти використовуються для перерахування виключно разом з купленою іноземною валютою з метою виконання зобов’язань за операціями з імпорту товарів з урахуванням вимог інструкції;

 • Кошти на рахунках клієнта резидента-позичальника, якщо ці кошти будуть використані разом із купленою іноземною валютою на цілі виконання власних зобов’язань перед нерезидентом-кредитором за укладеним кредитним договором/договором позики в іноземній валюті;

 • Кошти, на які накладено арешт;

 • Кошти, що отримані в рамках договорів комісії, доручення, консигнації, агентськими угодами та підлягають подальшому перерахуванню;

 • Кошти, якими представлені страхові резерви (для операцій з купівлі іноземної валюти страховиками, Моторним (транспортним) страховим бюро України);

 • Кошти на рахунках клієнта – державного підприємства, що є грошовим забезпеченням конкурсних торгів/тендерів;

 • Кошти на депозитному рахунку Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України для виконання гарантійних зобов’язань за операціями, що провадяться із застосуванням книжок міжнародних дорожніх перевезень відповідно до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, в обсязі, який був унесений учасниками під час вступу до асоціації з 01 січня 1994 року до 31 грудня 1995 року;

 • Кошти, що надійшли на рахунок/ки як кредит/позика від Міністерства фінансів України, від міжнародних фінансових організацій (МФО), членом яких є Україна, або від МФО, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим МФО (за умови наявності зобов’язань цільового використання коштів кредиту/позики);

 • Кошти, що надійшли на рахунок / ки за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію, та мають використовуватися відповідно до обумовлених таким проектом (програмою) цілей;

 • Кошти, що належать до 3-ї групи Класифікатора валют.

Додаткові документи залежно від умов договору:

Для розрахунків по факту (ПП НБУ 281):

 • МД (наявність в реєстрі) / Акт виконаних робіт, прийому-передачі прав інтелектуальної власності тощо.
 • Якщо продукція поставляється за межами України (без ввозу) — Договір з нерезидентом, який передбачає продаж продукції нерезиденту за межами України і зарахування виручки від її продажу на рахунки резидента в уповноважених банках або документи, що підтверджують необхідність використання резидентом продукції для власних потреб за межами України.

Для розрахунків авансовими платежем (ПП НБУ 124):

 • Інвойс та інші документи (за умовами договору).
 • Договір на акредитивну форму розрахунків, якщо сума договору або загальна сума платежів за всіма контрактами з даним нерезидентом ≥ екв. 1 000 000 USD (придбання валюти можливе лише під покриття акредитиву).

Основні етапи здійснення платежу

Поточним операційним днем приймаються в роботу заявки на придбання валюти, які надійшли до 11-00

за наявності повного пакета документів та за наявності суми в гривнях не менше еквівалента суми придбання за поточним курсом НБУ (на поточному рахунку (для договірного списання) та на рахунку 2900 (у разі перерахування платіжним дорученням).

Розрахунки за заявками здійснюються не раніше 3-го робочого дня при відсутності відмови НБУ

Комісія за виконання заявки стягується банком самостійно — необхідно в день виконання акумулювати необхідну суму на поточному рахунку в гривнях

Платіж за рахунок придбаної валюти виконується в день придбання валюти, якщо надходить в банк до 12-00.

Придбана і невикористана валюта протягом 10 робочих днів з дня зарахування валюти на рахунок підлягає 100%-му продажу згідно з п.6 заявки на придбання валюти. У разі необхідності продати невикористану валюту раніше 10 днів потрібно подати заявку на вільний продаж валют.

Платіж за рахунок придбаної валюти у разі повернення зараховується на рахунок 2603 і підлягає 100%-му продажу. Вимога не розповсюджуватиметься на кошти, які повернені за ініціативою іноземного банку в семиденний термін.

Поділитися сторінкою: