Виплата дивідентів іноземному інвестору

Шановні клієнти, починаючи з 13.06.2016 Ви маєте можливість купити/перерахувати іноземну валюту для виплати дивідендів іноземним інвесторам!

Основні документи для купівлі/перерахування іноземною валюти з метою виплати дивідендів (п.2 глава 2 розділ 3 ПП НБУ №281 від 10.08.2005):

 • заява на купівлю іноземної валюти/платіжне доручення в іноземні валюті;

 • документи, що підтверджують право власності іноземного інвестора на корпоративні права українського емітента, за якими здійснюється виплата дивідендів, а саме: копії статуту ТОВ, часткою якого володіє іноземний інвестор, виписки з рахунку в цінних паперах іноземного інвестора у зберігача, виписки реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів тощо, та їх копії;

 • копія рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору за 2014-2015рр.

Згідно ПП НБУ №369 від 18.08.2016 додатково необхідно надати:

 • фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати, податкову декларацію, додатки до податкової декларації, іншу фінансову звітність), з відмітками ДФС про прийом звітності;

 • довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) за формою, що затверджена наказом Міністерства фінансів України № 1264 від 03.12.2012. Така довідка надається на запит нерезидента або резидента-податкового агента протягом 5-ти робочих днів від дати подання письмового звернення. Таким чином, на момент подачі заяви про купівлю іноземної валюти податок має бути сплаченим;

 • інформацію/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) контрагентів фінансової операції, які володіють 10% і більше статутного капіталу;

 • лист у довільній формі, що підтверджує наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри;

 • лист/інформацію від нерезидента або інший документ з описом змісту діяльності нерезидента, що фактично їм здійснюється.

Замість Довідки про сплачений нерезидентом податок необхідно надати наступні документи:

 • письмове повідомлення, що містить: найменування резидента, яким здійснюється на користь нерезидента виплата доходів з джерелом їх походження з України (найменування код платника податку за ЄДРПОУ); повну назву нерезидента, яким одержується дохід; розрахунок сум прибутку (доходів), нарахованого (сплаченого) на користь нерезидента із зазначенням періоду, у якому виплачувався дохід; сум утриманого з них податку на прибуток (доходи) нерезидента або надані нерезидентом документи у разі самостійного нарахування і сплати податку нерезидентом;

 • документальне підтвердження банку про сплату податку на прибуток (доходи) нерезидента (платіжне доручення, виписка, довідка тощо), отримане засобами електронної пошти Національного банку України; (якщо ставка податку відмінна від 0%);

 • копію належним чином легалізованої, перекладеної відповідно до законодавства України довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування згідно ст. 103.5 Податкового кодексу України (у випадку звільнення (зменшення) від оподаткування прибутку (доходів) нерезидента).

Під час здійснення зазначених операцій діють обмеження щодо суми виплати дивідендів протягом 1го календарного місяця

Загальний обсяг дивідендів за 2014-2015рр, що підлягають поверненню за кордон (ЗО):

 • ЗО ≤ екв. 10 млн. дол. США;
 • екв. 10 млн. < ЗО ≤ екв. 50 млн. дол. США;
 • ЗО > екв. 50 млн. дол. США.

Дозволена сума виплат протягом кожного календарного місяць (СВ):

 • СВ ≤ екв. 1 млн. дол. США;
 • СВ ≤ 10% від ЗО;
 • СВ ≤ екв. 5 млн. дол. США.

Поділитися сторінкою: