Супровід експортного контракту

Зарахування експортної виручки в безготівковій формі

 • Умова коректного зарахування на 2603 — в SWIFT повідомленні МТ103 мають бути зазначені:

  • в полі 59 — правильні та повні реквізити отримувача — номер рахунку та повна назва;

  • в полі 70 — призначення платежу — посилання на номер и дату контракту.

 • Документи для зарахування:

  • Договір (контракт) з нерезидентом, інший документ, що має силу договору (оригінал);

  • Специфікація / додатки, якщо вони є невід’ємною частиною договору;

  • Якщо в призначенні вхідного платежу (поле 70) не вказано номер і дату контракту необхідно в день надходження надати через систему StarAccess або до обслуговуючого відділення лист з уточненням призначення платежу на ім’я начальника відділення у довільній формі, в якому потрібно зазначити номер та дату договору, інвойсу (рахунку) та інші документи, згідно з якими надійшли кошти по платежу.

 • Терміни зарахування:

  • Експортна виручка попередньо зараховується на розподільчий рахунок клієнта 2603 для контролю банком документів, що підтверджують законність отриманих коштів:

   • до 17:00 (понеділок-четвер);
   • до 16:00 (п’ятниця).
  • На наступний робочий день експортна виручка перерозподіляється в обсязі 35% — на поточний рахунок клієнта у відповідній валюті; в обсязі 65% — на транзитний рахунок банку 2900 для обов’язкового продажу АТ «UKRSIBBANK» на МВРУ без заяви клієнта.

Зарахування експортної виручки в готівковій формі

 • Документи для зарахування (надаються уповноваженою особою контрагента-нерезидента у відділення):

  • Експортний договір або договір на фрахт судна, що належить клієнту-резиденту, в яких передбачені розрахунки в готівковій формі. Загальна сума, прийнята по одному договору і сума разової оплати за фрахт судна, має не перевищувати 10 000 USD;

  • Оригінал митної декларації про ввезення вільноконвертованої валюти або довідка банку про зняття валюти уповноваженим представником нерезидента;

  • Документ, що підтверджує повноваження представника нерезидента (довіреність у довільній формі);

  • Копії сторінок паспортного документу уповноваженого представника нерезидента, що містять фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт (документ, що його заміняє), реєстрацію постійного місця проживання.

 • Зарахування експортної виручки:

  • до 10-45 необхідно надати Заяву по системі StarAccess або на паперовому носії у відділення. У п.2 Заяви необхідно вказати спосіб перерахування валюти на рахунок банку 2900010005;

  • Якщо Ви зобов’язались перерахувати кошти самостійно, необхідно надати платіжне доручення на перерахування валюти на рахунок банку 2900010005;

  • Якщо Ви доручаєте банку списати валюту з поточного рахунку на продаж, додаткових дій не вимагається.

Стягнення комісії за продаж валюти банк здійснює договірним списанням згідно з п.4 Заяви за фактом її виконання. Необхідно акумулювати у день виконання заяви на поточному рахунку в гривнях суму для списання комісії банку до 11-00.

Важливо!

 • UKRSIBBANK здійснює контроль термінів надходження експортної виручки: 120 днів з дати оформлення митної декларації /Акта виконаних робіт (наданих послуг); зазначена вимога стосується виключно поставки товарів, виконання робіт, надання транспортних та страхових послуг.
 • Порушенням вважається:
  1. перевищення термінів надходження виручки (навіть в межах звітного місяця);
  2. ненадання банку документів, що підтверждують законність надходження экспортной выручки у строк до 1-го числа місяця, наступного за місяцем зарахування валюти на поточний рахунок.
 • Інформування ДФС: банк листом повідомляє ДФС про виявленні порушення до 10 числа місяця, наступного за звітним. ДФС має право здійснити перевірку підприємства після отримання листа про порушення та застосувати штрафні санкції.

Поділитися сторінкою: