Імпортний контракт

Про контракт

Зовнішньоекономічний договір (контракт) – домовленість двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до законів України з урахуванням міжнародних договорів України.

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності під час складання тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі законами України.

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України.

Згідно усталеної практики укладання зовнішньоекономічних договорів, вони зазвичай містять наступні умови:

 • назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення;

 • преамбула;

 • предмет договору (контракту);

 • кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг);

 • базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг);

 • ціна та загальна вартість договору (контракту);

 • умови платежів;

 • умови приймання – здавання товару (робіт, послуг);

 • упаковка та маркування;

 • форс-мажорні обставини;

 • санкції та рекламації;

 • врегулювання спорів у судовому порядку;

 • місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін.

Поділитися сторінкою:

| 1.410 сек. | SQL -650 | 30.48MB