Депозитарні послуги

Депозитарні послуги

UKRSIBBANK здійснює професійну депозитарну діяльність з 1998 року.

До послуг депонентів — весь спектр депозитарних послуг депозитарної установи, знання, досвід і професіоналізм персоналу нашого банку.

Наявність ліцензії на здійснення депозитарної діяльності дозволяє банку здійснювати комплексне обслуговування клієнтів на фондовому ринку.
Банк пропонує клієнтам гнучкі та зручні тарифи на депозитарні послуги.

Якість наданих послуг підтверджується незмінно високими позиціями у всеукраїнських рейтингах Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД).

Серед клієнтів UKRSIBBANK як депозитарної установи – фізичні та юридичні особи, професійні учасники ринку капіталів, інвестори, резиденти та нерезиденти.

UKRSIBBANK пропонує :

  • Відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах для юридичних та фізичних осіб

  • Облік прав на цінні папери та прав за цінними паперами

  • Депозитарне обслуговування обігу прав на цінні папери

  • Обслуговування операцій емітентів цінних паперів

  • Інформаційне обслуговування

Шановні клієнти!

Відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства», а також, на виконання Вимог до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, Положення про провадження депозитарної діяльності та Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затверджених рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з урахуванням внесених до них змін), необхідно вносити зміни до діючих договорів про відкриття (обслуговування) рахунка(ів) в цінних паперах щодо приведення таких договорів у відповідність до вимог діючого законодавства або укладати договори в новій редакції. При цьому такі вимоги розповсюджуються на всі рахунки в цінних паперах, в тому числі відкриті емітентами.

З метою приведення договірних відносин у відповідність до вказаних норм законодавства, UKRSIBBANK запрошує Вас для оформлення відповідної додаткової угоди або договору.

Додаткову інформацію можна отримати у співробітників Відділу депозитарного обліку цінних паперів.

При виникненні питань звертайтеся:

м. Харків, 61166
проспект Науки, 36 (вхід з вулиці Новгородської)
тел. (057) 766 18 16
e-mail: deposter@ukrsibbank.com
Голінка Володимир – depo@ukrsibbank.com
Бутенко Надія – nadiia.s.butenko@ukrsibbank.com
Кононенко Алла:

Єлфімова Тетяна:

м. Київ, 04070
вул. Андріївська, 2/12
тел./факс (044) 537 50 38, 537 49 25
Світлана Вікторова:

Давиденко Олександр :

В разі необхідності отримання інформації та / або пакету форм документів для відкриття рахунку в цінних паперах, необхідно звернутися до вашого Менеджера або до Депозитарного підрозділу UKRSIBBANK (див. КОНТАКТИ).

Нижче ви можете ознайомитися з положенням, що регламентує діяльність АТ «УКРСИББАНК» як Депозитарної установи. Процеси, норми, що не врегульовані цим Положенням, регламентуються діючими нормативними документами, чинним законодавством.

Поділитися сторінкою: