Депозит «Гарантований капітал»

Особливості депозиту:

Відсотки та сума вкладу виплачуються наприкінці терміну дії депозиту

Без поповнення та часткового зняття

Отримайте розрахунок суми доходу за депозитом «Гарантований капітал»

від 1000 грн
до 1000000 грн
від 1 місяців
до 24 місяців

Розрахунок здійснюється в національній валюті. Розрахувати дохід від депозиту в EUR та в USD.

Відкриття вкладного (депозитного) рахунку – безкоштовне.

Розрахунок носить довідковий характер. Припущення використані для розрахунку:

· кількість днів в році завжди 365;

· кількість днів в місяці завжди 31;

· сума вкладу до 1000000грн вказана як припущення, ви можете розмістити іншу суму;

· дохід на суму поповнення розраховується завжди за повний місяць;

· розрахунок на першому терміні і всіх термінах після продовження вкладу здійснюється за однаковою процентною ставкою з припущення, що % ставка після продовження не змінилася;

· за замовчуванням розрахунок проводиться за поточною базовою ставкою для конкретного типу вкладу на обраний термін.

 • Річна відсоткова ставка
  0 %
 • Сума нарахованих відсотків за весь період
  0,00 грн
 • Сума податків (19.5% від нарахувань)
  0,00 грн
 • Відсотки за весь період (після оподаткування)
  0,00 грн
 • Ефективна ставка % річних (після оподаткування)
  0,40%
Сума вкладу
000 грн

Відкриття нових депозитів можливо через систему інтернет-банкінгу UKRSIB online, а також у відділеннях UKRSIBBANK.

Загальні умови розміщення депозиту

Валюта депозиту

min / max сума депозиту

Українська гривня (UAH)

min 1000 грн,

max необмежена

Долар США (USD)

min 500 USD,

max необмежена

Євро (EUR)

min 500 EUR,

max необмежена

Річні відсоткові ставки за депозитом «Гарантований капітал» залежно від терміну розміщення (діють з 20.02.2023)

Валюта депозиту / Термін розміщення депозиту

Українська гривня (UAH)

Долар США (USD)

Євро (EUR)

1 місяць

2 %

1 %

0,5 %

2 місяці

2,5 %

2 %

1 %

3 місяці

3 %

2,5 %

1,5 %

9 місяців

0,01 %*

0,01 %*

0,01 %*

12 місяців

0,5 %*

0,01 %*

0,01 %*

18 місяців / 24 місяці

0,5 %*

0,01 %*

0,01 %* / –

Дострокове розірвання договору банківського вкладу здійснюється відповідно до умов Договору.

* Відкриття нових строкових депозитів гривні, доларах США та євро допускається тільки в якості застави для фінансування клієнтів СМБ в рамках програми кредитування “Кредит під заставу депозиту” та документарних операцій.

Істотні характеристики депозиту «Гарантований капітал»

Банк попереджає Вкладника про те, що:

 • В разі користування банківською послугою, можливе настання наслідків передбачених відповідним договором між Вкладником та Банком:

  • В разі несвоєчасного звернення вкладника до Банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту), та у разі, якщо Вкладник не вимагає повернення строкового вкладу в дату повернення, то з цієї дати дія договору продовжується на такий самий строк зберігання, якщо інше не встановлено договором. В цьому разі датою повернення вкладу вважається остання дата строку, на який було подовжено дію договору.

  • В разі дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) на вимогу Вкладника можливе зменшення доходу від строкового вкладу (депозиту) відповідно до умов договору. Про намір дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) Вкладник зобов’язаний повідомити Банк не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати такого дострокового розірвання шляхом подачі відповідної заяви.

  • Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу якщо Вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

 • Банку заборонено вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуг (крім надання пакета банківських послуг).

 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

 • У Вкладника є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Тарифи на обслуговування депозитних рахунків

Назва послуги

Розмір комісії (без ПДВ)

Внесення готівки на депозитний рахунок:

Безкоштовно

Виплата коштів з депозитних рахунків через касу Банку:

Що надійшли готівкою:

Безкоштовно

Що надійшли безготівковим шляхом:

1 % від суми поповнення,
min комісія — 10 грн / 1,5 USD / 1 EUR (в залежності від валюти рахунку)

Тарифи на додаткові послуги з обслуговування депозитного рахунку:

Оформлення довіреності на розпорядження депозитним рахунком

100 грн

Оформлення довідок

Безкоштовно

 1.  Для поповнення депозиту в касі Банку необхідно надати паспорт (або документ, що його замінює). Поповнення депозиту в іноземній валюті третьою особою може бути здійснено лише за наявності довіреності.
 2.  Комісія не стягується при виплаті:
  – відсотків за депозитними рахунками
  – коштів, зарахованих (починаючи з 24.06.2011 р.) з власних карткових рахунків, відкритих в UKRSIBBANK. Увага! Комісія стягується у випадку, якщо кошти надійшли за допомогою послуги «Постійне доручення» з карткового рахунку «Активні гроші +»
  – коштів, зарахованих (починаючи з 23.01.2012 р.) з власних поточних рахунків, відкритих в UKRSIBBANK. Увага! Комісія стягується у випадку, якщо кошти надійшли з поточного рахунку, відкритого на умовах тарифних пакетів клієнтів персонального банкінгу.

Загальні запитання

 • Як можна отримати депозит і нараховані відсотки після закінчення терміну дії депозиту?

  Сума вкладу і нараховані відсотки можуть бути:

  • перераховані на ваш картковий рахунок;
  • видані готівкою у касі відділення, де ви підписували депозитний договір.

 • Не знайшли відповідь на питання?

  Ви можете запитати у фахівців або звернутися до найближчого відділення UKRSIBBANK

 • Чи можливо відкрити декілька депозитів «Гарантований капітал»?

  Так, ви можете відкрити необмежену кількість депозитів.

Поділитися сторінкою: