Депозит «Щасливий вік»

Депозит «Щасливий вік» — створений спеціально для пенсіонерів та є оптимальним співвідношенням між отриманням прибутку та можливістю зберігання коштів.

Особливості депозиту:

Можливість капіталізації відсотків

Можливість поповнення

Безкоштовна видача картки із реквізитами ваших рахунків в UKRSIBBANK для зручного керування ними

Отримайте розрахунок суми доходу за депозитом «Щасливий вік»

від 1000 грн
до 1000000 грн
від 9 місяців
до 24 місяців
від 0 грн
до 5000 грн
 • Річна відсоткова ставка
  0 %
 • Сума нарахованих відсотків за весь період
  0,00 грн
 • Сума податків (19.5% від нарахувань)
  0,00 грн
 • Відсотки за весь період (після оподаткування)
  0,00 грн
 • Ефективна ставка % річних (після оподаткування)
  0,40%
 • Сума поповнення за весь період
  0,00 грн
Сума вкладу і відсотків в кінці строку
000 грн

Депозит відкривається лише на умовах автопролонгації.

Умови

Валюта депозиту

Українська гривня (UAH)

Євро (EUR)

Долар США (USD)

Мінімальна сума депозиту

100 грн

20 EUR

20 EUR

Мінімальна сума поповнення

100 грн

20 EUR

20 USD

Максимальна сума вкладу – необмежена

Річні відсоткові ставки за депозитом «Щасливий вік» в залежності від терміну розміщення (діють з 12.04.2021):

Валюта депозиту

Українська гривня (UAH)

Євро (EUR)

Долар США (USD)

Термін розміщення депозиту

9 місяців

0,01%

0,01%

0,01%

Термін розміщення депозиту

12 місяців

0,5%

0,01%

0,01%

Термін розміщення депозиту

18 місяців

0,5%

0,01%

0,01%

Термін розміщення депозиту

24 місяці

0,5%

0,01%

Дострокове розірвання договору банківського вкладу здійснюється відповідно до умов Договору.

Істотні характеристики депозиту «Щасливий вік»

Банк попереджає Вкладника про те, що:

 • В разі користування банківською послугою, можливе настання наслідків передбачених відповідним договором між вкладником та банком:

  • В разі несвоєчасного звернення вкладника до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту), та у разі, якщо вкладник не вимагає повернення строкового вкладу в дату повернення, то з цієї дати дія договору продовжується на такий самий строк зберігання, якщо інше не встановлено договором. В цьому разі датою повернення вкладу вважається остання дата строку, на який було подовжено дію договору.

  • В разі дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) на вимогу вкладника можливе зменшення доходу від строкового вкладу (депозиту) відповідно до умов договору. Про намір дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) вкладник зобов’язаний повідомити банк не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати такого дострокового розірвання шляхом подачі відповідної заяви.

  • Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

 • Банку заборонено вимагати від вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуг (крім надання пакета банківських послуг).

 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

 • У вкладника є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Тарифи

Назва послуги

Розмір комісії (без ПДВ)

Внесення готівки на депозитний рахунок:

Безкоштовно

Виплата коштів з депозитних рахунків через касу банку:

― Що надійшли готівкою:

Безкоштовно

― Що надійшли безготівковим шляхом:

1% від суми поповнення.
Мінімальна комісія — 10 грн / 1,5 USD / 1 EUR (в залежності від валюти рахунку)

Тарифи на додаткові послуги з обслуговування депозитного рахунку:

Оформлення довіреності на розпорядження депозитним рахунком

100 грн

Оформлення довідок

Безкоштовно

 1. Для поповнення депозиту в касі банку необхідно надати паспорт (або документ, що його замінює). Поповнення депозиту в іноземній валюті третьою особою може бути здійснено лише за наявності довіреності.
 2.  Комісія не стягується при виплаті:
 • Відсотків за депозитними рахунками
 • Коштів, зарахованих (починаючи з 24.06.2011 р.) з власних карткових рахунків, відкритих в UKRSIBBANK. Увага! Комісія стягується у випадку, якщо кошти надійшли за допомогою послуги «Постійне доручення» з карткового рахунку «Активні гроші +»
 • Коштів, зарахованих (починаючи з 23.01.2012 р.) з власних поточних рахунків, відкритих в UKRSIBBANK. Увага! Комісія стягується у випадку, якщо кошти надійшли з поточного рахунку, відкритого на умовах тарифних пакетів клієнтів персонального банкінгу.

Поширені запитання

 • Чи можу я відкрити кілька депозитів «Щасливий вік»?

  Так, ви можете відкрити необмежену кількість депозитів.

Поділитися сторінкою: