Кредит в інтернет-магазинах

Знайшли на сайті нашого партнера необхідну модель годинника? Не вагайтесь, обирайте товар та одразу ж оформлюйте кредит. Сума кредиту - до 30 000 грн терміном до 12 місяців.

Звертаємо увагу, що кредитування доступно лише в інтернет-магазинах comfy.ua та allo.ua

Переваги оформлення кредиту в UKRSIBBANK:

Фіксована відсоткова ставка на весь строк кредитування

Повне інформування про всі відсотки та комісії

Безкоштовне погашення кредиту в інтернет-банкінгу UKRSIB online, терміналах та банкоматах UKRSIBBANK з можливістю прийняття готівки

Умови

Валюта кредитування

гривня

Сума кредиту

від 300 до 30 000 грн

Річна процентна ставка

0,0001%

Реальна річна процентна ставка

від 0,0001%* до 194,90% (*за умови погашення кредиту в пільговий період, якщо пільговий період передбачений конкретною програмою кредитування)

Щомісячна комісія по кредиту

від 0% до 2,75%

Термін кредитування

від 3 до 12 місяців

Комісія за надання кредиту

2%

Оплата кредиту в інтернет-банкінгу UKRSIB online:

 • зі свого карткового рахунку, відкритого в UKRSIBBANK
 • з карткового рахунку відкритого в іншому банку України

 

 • безкоштовно
 • безкоштовно (на період карантину)

Додаткові варіанти сплати за кредит

 • безготівковим перерахуванням (у тому числі, з рахунків в інших банках)
 • автоматичним списанням зі своїх карткових рахунків, відкритих в UKRSIBBANK

Комісія за розрахунково-касове обслуговування при прийманні готівкових коштів в касу Банку (не стягується)

0 грн

Графік погашення заборгованості

щомісячно, рівними платежами протягом всього терміну кредитування (ануїтетний графік)

Дострокове погашення

Можливе, без додаткових комісій. Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування згідно умов Договору та Правил

Супровідні послуги

Страхування від нещасного випадку, на вибір клієнта

Від 0% до 1,5% на місяць

Online-інформування

Від 0 до 590 гривень (разовий платіж)

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати

За порушення позичальником термінів погашення будь-яких своїх зобов’язань, передбачених Договором, зокрема, термінів повернення кредиту (всієї суми або його частини) та/або термінів сплати процентів та/або комісій, банк має право вимагати від позичальника додатково сплатити банку:

 • комісію у розмірі 500 гривень;
 • інші комісії, штрафи, пені визначаються згідно Договору та на Правилах споживчого кредитування. На період карантину штрафи/пені при несвоєчасній оплаті платежу по кредиту – відсутні. Внесення змін та доповнень до договору про споживчий кредит здійснюється у порядку та у встановлені договором строки. Зміни та доповнення до Договору вносяться у письмовій формі за згодою Сторін, якщо інше не передбачено Договором

З інформацією про істотні характеристики продукту ви можете ознайомитися за посиланням.

Вимоги до позичальників

 • Вік від 21 до 65 років.

 • Громадянин України, резидент.

 • Наявність у паспорті відмітки про діючу реєстрацію. Якщо у клієнта тимчасова реєстрація, оформлення кредиту можливо за умови, що строк кредитування не перевищує дату закінчення тимчасової реєстрації.

 • Постійне місце роботи. Офіційне/неофіційне працевлаштування та/або пенсіонер. Для клієнтів-фізичних осіб підприємців – офіційна реєстрація.

 • Інші вимоги, якщо вони передбачені умовами конкретної програми кредитування.

Документи для оформлення кредиту

При необхідності фінансовий консультант може запросити додаткові документи для оформлення кредиту

 • Паспорт громадянина України

 • Довідка з органів Державної податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номеру або реєстраційний номер облікової картки платника податків

 • Додаткові документи

Банк попереджає позичальника, що:
– В разі користування банківською послугою, можливе настання наслідків передбачених відповідним договором між Позичальником та Банком.
– Банку заборонено вимагати від Позичальника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуг (крім надання пакета банківських послуг).
– Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
– Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Сплата кредиту в додатку UKRSIB ONLINE

 • 1

  Завантажте та активуйте додаток UKRSIB online

  Завантажте додаток на популярних платформах Google Play або App Store

 • 2

  Пройдіть швидку реєстрацію

  Для реєстрації введіть особистий ключ. Це десятизначний код, який може бути вказаний у нижній частині платіжної картки під вашим іменем, якщо маєте дебетову картку UKRSIBBANK або у кредитному договорі.

 • 3

  В розділі «Кредити» оберіть свій кредит

  Здійснюйте погашення в декілька простих кроків.

 • 4

  Оберіть вид погашення споживчого кредиту

  Натисніть «Оплатити», щоб внести мінімальний платіж чи «Погасити достроково» для повного погашення заборгованості.

 • 5

  Оберіть з якого рахунку бажаєте здійснити оплату

  Можна обрати рахунок в UKRSIBBANK за його наявності, або натиснути на «Додати картку іншого банку» і ввести всі необхідні дані по картці.

 • 6

  Введіть суму платежу, підтвердіть платіж

  Після підтвердження суми платежу очікуйте повідомлення із кодом. Код автозаповнюється і потрібно підтвердити оплату. Вітаємо! Ви успішно здійснили платіж.

Кредит на товари в інтернет-магазині

від 300 грн
до 30000 грн
від 0 грн
до 70 грн
від 3 місяців
до 12 місяців
 • Щомісячна комісія по кредиту, %
  2.5%
 • Відсоткова ставка
  0.00001 %
 • Комісія за видачу (opening fee), %
  2%

Зверніть увагу, при розрахунку суми щомісячного платежу:

 • врахована максимальна вартість послуги смс-інформування – 590 грн разово;
 • врахована максимальна щомісячна комісія 2,75% від суми кредиту;
 • врахована максимальна комісія за видачу кредиту 2% від суми кредиту.

 

 • Загальна вартість кредиту
  00 грн
 • Загальний розмір кредиту
  5000 грн
 • Загальні витрати за споживчим кредитом
  00 грн
 • Реальна річна відсоткова ставка
  00%
Щомісячний платіж
00 грн

Відмова від кредиту в термін до 14 днів

Споживач фінансових послуг має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, що визначені Законом України «Про споживче кредитування».
Для відмови від кредиту необхідно звернутись у відділення, де обслуговується кредит, або здійснити повернення кредиту у додатку UKRSIB online.

Відомості про умови дострокового розірвання договору та спосіб такого розірвання

У випадку придбання Товару за рахунок кредитних коштів, отриманих в рамках ліміту кредитування, встановленого на Кредитній картці, Договір може бути розірвано за ініціативою банку у наступних випадках:

 • відсутності руху та/або залишку коштів на Картковому рахунку, на якому встановлено ліміт кредитування, позичальника протягом 6 (шести) місяців, та/або
 • у випадках, передбачених законодавством України та/або Договором, або у разі порушення позичальником умов Договору, та/або
 • якщо позичальник веде ризикову діяльність, в т.ч. проводить операції, проведення яких призводить/може призвести до порушення законодавства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності, та/або міжнародних санкцій, в т.ч. щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
 • співпрацює, та/або має у своїй структурі, та/або іншим чином пов’язаний з особами, співпраця, будь-який зв’язок з якими, на думку банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України, та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в т.ч, щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або
 • наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або обставини відносно позичальника чи здійснюваних позичальником операцій, що має або може мати негативний вплив для банку та/або Групи BNP Paribas, в т.ч, призводить/може призвести до матеріальних збитків, та/або негативно впливати на репутацію банку, та/або Групи BNP Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких інших негативних наслідків для банку, та/або Групи BNP Paribas, та/або у випадку втрати банком комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з позичальником, та/або
 • технічної неможливості обслуговування позичальника в подальшому.

У випадку закриття Рахунку за ініціативою Банку з підстав, викладених вище, банк повідомляє клієнта про блокування видаткових операцій по Рахунку з метою його подальшого закриття.

Зобов’язання Сторін за Договором припиняються, у повному обсязі, якщо інше не витікає з умов Договору у дату закриття Рахунку (-ів). У разі наявності непогашеної заборгованості перед банком, банк може вимагати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах, зазначених у повідомленні, а позичальник зобов’язаний погасити заборгованість перед банком у порядку, зазначеному у повідомленні. В такому разі зобов’язання, щодо погашення заборгованості перед банком існують до повного їх виконання позичальником.

Повідомлення банку про блокування видаткових операцій на Рахунку/ закриття Рахунку може бути паперовим або електронним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром, та/або каналами системи дистанційного обслуговування, та/або в інший спосіб.

Всі наявні залишки грошових коштів на Рахунку(-ах) перераховуються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані позичальником за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства України.

У випадку придбання Товару за рахунок кредитних коштів, отриманих на підставі п.3 Договору про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку шляхом перерахування кредитних коштів на рахунок продавця товару, одностороння відмова від договору з боку банку не передбачена.

В обох вищезазначених випадках позичальник має право на дострокове повне погашення кредиту. При цьому, позичальник сплачує банку відсотки за фактичний строк користування кредитними коштами та вартість всіх послуг, пов’язаних із обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитними коштами.

Про отримання карти

Скористайтеся унікальною пропозицією «2-в-1» — при оформленні кредиту на товар у вас є можливість отримати кредитну картку від UKRSIBBANK!

А якщо у вас є потреба у додаткових готівкових коштах, UKRSIBBANK надає можливість оформити кредит готівкою вже через 30 днів після оформлення кредиту на товар!

Про захист персональних даних та безпечне користування UKRSIB online

Безпечне користування UKRSIB online:

 • Реєстрація в системі UKRSIB online здійснюється за особистим номером телефону.

 • Пароль повинен бути безпечним — не розголошуйте його третім особам.

 • Паролі захисту, що надходять у процесі здійснення операцій в системі UKRSIB online є конфіденційними — не розголошуйте третім особам.

Поширені питання

 • Як погашати кредит?

  Погашати кредит в UKRSIBBANK можна наступними способами:

  Увага! Якщо контрольна дата погашення припадає на вихідний день, строк оплати переноситься на наступний після вихідного дня робочий день без застосування штрафних санкцій.

  Більш детальну інформацію щодо кожного з способів сплати за кредит Ви можете отримати на відповідній сторінці.

  Інформацію про всі способи оплати кредиту ви можете знайти за посиланням

 • Як отримати підтвердження повного погашення кредиту?

  З 18 березня 2013 при внесенні суми, достатньої для повного (в т.ч. дострокового) погашення, вам буде автоматично сформовано та направлено SMS-повідомлення наступного змісту:

  Vash kredyt (9ХХХХХХХХХХ) povnistiu pogasheno! Tehnichno ugoda bude zakryta ДД.ММ.РРРР. Spodivaemos na podalshu spivpratsiu! UkrSibbank

  Повідомлення містить № договору, а також дату, коли кредит буде закрито в системі.

  Увага! вам не потрібно звертатися до інформаційно-довідкової служби для отримання підтвердження повного погашення кредиту — наявність SMS вищевказаного змісту є підтвердженням того, що ваш кредит повністю погашено і буде закрито в системі в найближчу контрольну дату!

  Наведена інформація описує погашення наступних видів кредитів: кредит готівкою, кредит на товари, кредит на товари в інтернет-магазинах, кредит на придбання автомобіля.

 • Які дані необхідно повідомляти при погашенні кредиту?

  1. Погашення відбувається у відділенні UKRSIBBANK:
  – номер кредитного договору;
  – валюта кредиту;
  – ПІБ позичальника.
  2. Погашення відбувається у відділенні іншого банку:
  – реквізити UKRSIBBANK;
  – реквізити по договору перегляньте в UKRSIB online або зателефонувавши за номером 729, та в обслуговуючому відділенні UKRSIBBANK (наприклад: Rekviziti pogashennya za dogovorom 91111111111: UAKK351005000003739AAAAAAAAAA, EDRPOU 09807750, UKRSIBBANK)
  – номер кредитного договору;
  – валюта кредиту;
  – ІПН та ПІБ позичальника.

  У полі «Призначення платежу» необхідно зазначити номер кредитного договору.

 • Не знайшли відповідь на питання?

  Ви можете запитати у фахівців або звернутися до найближчого відділення UKRSIBBANK

 • Як дізнатися, скільки треба платити?

  Щоб отримати інформацію щодо розміру щомісячного платежу або суми, необхідної для повного погашення кредиту, необхідно звернутися за номером інформаційно-довідкової служби 0 800 505 800 та:

  1. скористатися голосовим меню, далі:
   • введіть номер вашого кредитного договору у форматі 9ХХХХХХХХХХ та натисніть #
   • введіть повну дату вашого народження (у форматі ДДММРРРР) та натисніть #
   • користуючись голосовими підказками, оберіть інформацію, яка вас цікавить.
  2. отримати інформацію у оператора. Інформація щодо кредиту надається лише при особистому зверненні власника кредиту. Третім особам інформація щодо кредиту не розголошується.

  Увага! При здійсненні остаточного погашення кредиту необхідно обов’язково дізнаватися розмір останнього ануїтетного платежу, оскільки він може відрізнятися від розміру попередніх платежів через округлення або дострокове погашення.

  Ви також можете переглядати інформацію і проводити операції по кредиту за допомогою системи інтернет-банкінгу UKRSIB online.

  Наведена інформація описує погашення наступних видів кредитів: кредит готівкою, кредит на товари, кредит на товари в інтернет-магазинах, кредит на придбання автомобіля.

 • Чи передбачено комісію за дострокове погашення кредиту?

  Комісія за дострокове погашення кредиту (повне або часткове) не стягується.

 • Що робити у випадку смерті позичальника?

  Згідно зі статтею 1282 Цивільного кодексу України спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Вимоги кредитора спадкоємці зобов’язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором не встановлено інше. У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора накладає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі.

  У випадку відсутності можливості погасити заборгованість за кредитним договором одноразовим платежем, Банк може розглянути питання щодо надання спадкоємцю кредиту з метою погашення заборгованості за кредитним договором померлого.

Поділитися сторінкою: