12.02.2018

Фінансовий результат UKRSIBBANK у 2017 році склав 1,467 млрд грн

Фінансовий результат після оподаткування UKRSIBBANK BNP Paribas Group у 2017 році склав 1,467 млрд грн.

UKRSIBBANK отримав рекордний результат у 4-му кварталі 2017 року у розмірі 611 млн грн, тим самим накопичений чистий дохід після оподаткування за 2017 рік склав 1,467 млрд грн (збиток 994 млн грн за 2016 рік). Ці переконливі результати відображають ефективність бізнес-моделі банку в українському середовищі, що стабілізується.

Кредитний портфель клієнтів банку, які повністю обслуговують заборгованість, показав стійке зростання на 13% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та сягнув 21,5 млрд грн. Водночас проводилось очищення успадкованого портфелю з продажем декількох великих корпоративних кредитів. Стратегія кредитування, орієнтована на мультинаціональні компанії та споживче кредитування, залишається незмінною. Дотримуючись Статуту корпоративної соціальної відповідальності BNP Paribas, у 2017 році UKRSIBBANK поступово відмовився від кредитування тютюнової промисловості та переорієнтовувався на інші сфери української економіки, у т.ч. на фінансування енергозберігаючих проектів.

Завдяки різноманітним ініціативам щодо конвертації у національну валюту на пільгових умовах для клієнтів, портфель валютних іпотечних кредитів продовжував зменшуватися. Ці успішні кампанії, розпочаті у середині 2016 року, дозволили банку зменшити потенційні ризики, пов’язані з цим успадкованим портфелем (-75% за 2 роки). Отже затрати по резервуванню у 2017 році значно зменшились.

Депозити клієнтів — близько 36 млрд грн, в цілому є стабільними та забезпечують банку комфортний рівень ліквідності як у гривні, так і в іноземній валюті. Значний буфер ліквідності в розмірі 4,9 млрд грн у національній валюті та 5,5 млрд. грн у іноземній демонструє наскільки зважено банк управляє ліквідністю та захищає інтереси своїх клієнтів.

У 2017 році банк продовжував інвестувати у мережу відділень та цифрові технології для кращого задоволення потреб цільових сегментів клієнтів: середній та малий бізнес та преміум клієнти. Кількість бізнес-центрів та преміальних відділень зросла на 35 % до 128, тоді як загальна кількість відділень знизилася до 299. Штат працівників UKRSIBBANK залишався стабільним — 5,2 тис. співробітників.

«Потреби клієнтів є основою нашої стратегії, — пояснює Голова Правління Філіп Дюмель. — У вересні ми успішно запустили нашу нову інтернет та мобільну платформу для фізичних осіб. Ми постійно вдосконалюватимемо досвід клієнтів та додаватимемо нові функціональні можливості. Особисто я з нетерпінням очікую на реліз, призначений для малого та середнього бізнесу та великих корпоративних клієнтів, який передбачено цього року».

Завдяки добре збалансованій стратегії та диверсифікації джерел доходів, банк компенсував негативні наслідки падіння ринкових процентних ставок та звуження спреду валют у стабілізованому українському середовищі. На кінець грудня 2017 року чистий дохід від банківської діяльності склав 4,5 млрд грн (-1,6% за мінусом виключних статей). Чистий процентний дохід зменшився на 5% у порівнянні з попереднім роком, а чисті комісійні доходи зросли на 17%. Операційні витрати зросли на 21%, що пояснюється високою інфляцією у 2017 р. (в середньому 14,4%) та напруженістю на ринку праці, що зумовлювала зростання заробітних плат працівників. Водночас з очищенням успадкованого кредитного портфелю та зростанням нового надійного кредитного портфелю, затрати на резервування зменшилися до 316 млн грн, тобто 1,5% до загального об’єму кредитів клієнтів.

Чистий прибуток після оподаткування за 2017 рік становить 1,467 млрд грн.

Коефіцієнт достатності капіталу на кінець грудня склав 22,2%, що значно перевищує нормативний мінімум — 10%.

Поділитися сторінкою:

| 1.511 сек. | SQL -569 | 32.89MB