21.05.2021

Група BNP Paribas наголошує про свої наміри щодо збереження біорізноманіття

Впродовж декількох років BNP Paribas – головний акціонер UKRSIBBANK – дотримується чіткої позиції щодо збереження біорізноманіття завдяки своїм політикам з фінансування, конструктивним діалогам з клієнтами, участі у коаліціях, благодійності та підтримці наукових досліджень.

Збереження та відновлення біорізноманіття: серйозна задача для всіх

У структуруванні своїх заходів та розумінні їх впливу Група покладається на дослідження від IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – Міжурядова платформа з питань біорізноманіття та екосистемних послуг). У опублікованому у 2019 році звіті IPBES зазначає, що одному мільйону представників флори та фауни наразі загрожує зникнення та ця цифра збільшується щороку. Ці природні багатства ґрунтуються на розмаїтті рослин та тварин, що підтримують необхідні для нашого виживання екосистеми, та є безцінними. Допустити їх зникнення – це, безумовно, означатиме далекосяжні наслідки для довкілля, але й також вплине на населення, економіку, суспільство, а також на етичні питання.

Повністю усвідомлюючи ключову роль своєї діяльності – а саме діяльності своїх клієнтів-фізичних і юридичних осіб та інституційних клієнтів – у збереженні біорізноманіття, Група BNP Paribas урізноманітнює та зміцнює свої дії як провідний учасник економічних відносин, а також через залучення спільних заходів. З цією метою Групою була опублікована «Позиція стосовно питань біорізноманіття», що є важливою віхою у цьому напрямку.

«Погіршення біорізноманіття має численні екологічні, економічні та техногенні наслідки. Всі члени суспільства повинні робити свій вклад для захисту екосистем та ресурсів. Дана діяльність може бути тільки спільною, міжнародною та нерозривно пов’язаною із поведінкою. Саме тому Група BNP Paribas із випередженням оголошує своїм клієнтам, співробітникам та партнерам про конкретні дії та вирішила знову наголосити про непохитну позицію Групи щодо питання біорізноманіття. У зв’язку із цим ключовими важелями для посилення інтеграції проблем біорізноманіття виступають такі коаліції, як «act4nature» або майбутня коаліція «TNFD» – Цільової робочої групи з питань розкриття фінансової звітності в частині впливу на природу», – зауважив Жан-Лоран Боннафе, CEO BNP Paribas та Голова Асоціації підприємств з питань захисту навколишнього середовища («Entreprises pour l’Environnement»).

Засоби для вжиття заходів

Як зазначає «IPBES», змінам у екосистемах та біорізноманітті сприяють декілька непрямих факторів: соціально-економічні, демографічні, технологічні, культурні та урядові. Крім того, у звіті наводиться п’ять загроз із безпосереднім впливом на біорізноманіття: зміни у користуванні земельними та водними ресурсами, пряма експлуатація певної мікрофлори, кліматичні зміни, забруднення середовища, а також паразитуючі види. У опублікованій сьогодні «Заяві щодо своєї позиції» Група наголошує про свої наміри щодо вжиття заходів – зокрема, за першими чотирма факторами:

  • Зміни у користуванні земельними та водними ресурсами: зосередження на боротьбі з вирубуванням лісів та штучним використанням ґрунту;
  • Пряма експлуатація певної мікрофлори: підтримка заходів щодо зменшення споживання ресурсів та захисту океанів;
  • Кліматичні зміни: входять до пріоритетів політики Групи з навколишнього середовища ще з 2011-го року;
  • Забруднення середовища: зокрема, заходи щодо забруднення пластиком та недопалками.

Зацікавлений гравець ринку впродовж багатьох років

BNP Paribas як фінансова установа вже мобілізувала діяльність у своїх політиках з питань фінансування та інвестицій. Наприклад, Група вилучає можливість надання фінансування за проєктами у областях із багатим природним різноманіттям – зокрема, в частині таких окремих чутливих секторів, як сільське господарство, пальмова олія, гірнича промисловість, а також нетрадиційні нафтогазові джерела.

У лютому минулого року Група зміцнила свою політику з сільського господарства новими заходами стосовно вирубування лісів у регіонах Амазонії та Серраду у Бразилії. По відношенню до своїх клієнтів, які виробляють або купують яловичину або сою з означених регіонів, Група підтримувати лише тих, що спрямовані на перехід на повну відмову від вирубки лісів у своїх ланцюжках виробництва та постачання до 2025-го року.

У сфері морського біорізноманіття Банк вже підтримав фінансування екологічного переходу морських суден із наданням зобов’язання у розмірі 1 млрд. євро до 2025-го року, а також мобілізує діяльність через такі ініціативи, як «Всесвітній фонд з захисту коралових рифів».

Зовсім недавно дії Банку щодо боротьби із кліматичними змінами ознаменувалися його приєднанням до «Банківського альянсу із нульовими викидами», який був започаткований Програмою ООН з питань навколишнього середовища.

Продовження заходів

Безумовно, за повну прихильність у боротьбі для збереження біорізноманіття виступають різноманітні підприємства у складі Групи. Участь у означених заходах приймає Бізнес-напрямок BNP Paribas з нерухомості, що спрямовує зусилля на інтеграцію питань біорізноманіття у повну низку своєї діяльності в сфері нерухомості, а також Бізнес-напрямок BNP Paribas з управління активами, який незабаром представить свою дорожню мапу для вимірювання впливу свого інвестиційного портфелю на споживання водних та лісних ресурсів до 2022-го року.

Крім того, Група проводить роботу щодо розвитку безвідходної економіки – зокрема, через свою дочірню компанію «BNP Paribas Leasing Solutions» – та розроблює нові інструменти із сталого фінансування, спрямовані на індексацію вартості фінансування стосовно таких питань з біорізноманіття, як позики та зелені облігації, пов’язані із екологічно стійким капіталом.

Та оскільки кількість співробітників Групи становить приблизно 193 тис. осіб у 68 країнах, Група також здійснює діяльність в межах свого операційної сфери охоплення та підтримує співробітників у скороченні використання ними одноразового пластику – зокрема, за допомогою своєї «Програми щодо зеленої компанії для співробітників». Фонд «BNP Paribas Foundation» також виступає потужним джерелом підтримки щодо прийнятих зобов’язань Групи – проводить дослідження та підвищує обізнаність серед громадськості стосовно пов’язаних із біорізноманіттям викликів.

Повторне наголошення зобов’язань щодо підтримки біорізноманіття

У відповідності із публікацією «Позиції» BNP Paribas Група прийняла декілька нових зобов’язань для допомоги своїм клієнтам зменшити вплив на біорізноманіття та подальше скорочення свого власного впливу.

Цілі Групи:
Досягнення цільового показника у розмірі 3 млрд євро у фінансуванні на основі критеріїв щодо захисту наземного біорізноманіття (позики із позитивним впливом, зелені облігації тощо);
Побудова інвестиційного пакету у розмірі 250 млн євро до 2025-го року за старт-апами, спрямованих на екологічні перетворення; Проведення оцінки до 2025-го року всіх своїх корпоративних клієнтів за критеріями в частині біорізноманіття;
Діалог із своїми клієнтами, що спеціалізуються на сировині та здійснюють діяльність у чутливих країнах, – звернення до них із вимогою щодо надання зобов’язань у боротьбі із вирубкою лісів;
Розгортання навчальних програм для своїх 199 тис співробітників – зокрема, програм на кшталт «WeEngage»;
Направлення нових інвестицій у розмірі 55 млн євро на захист та відновлення природного капіталу

Коаліції на підтримку біорізноманіття

«IPBES» наголошує, що ще є час діяти, але таке велике та складне питання як біорізноманіття потребує мобілізацію та прихильність всіх учасників – в тому числі, урядів, науковців, компаній, фінансових установ, неурядових організацій, громадян та споживачів. Добре це усвідомлюючи, BNP Paribas не діє самотужки та приймає активну участь у декількох коаліціях, що займаються головними екологічними та соціальними задачами, що стоять перед світом. На додаток до програм «act4nature» та «EpE», BNP Paribas співпрацює у запуску Цільової робочої групи з питань розкриття фінансової звітності в частині впливу на природу («TNFD»), Маніфесті на підтримку регіону Серраду, а також у декількох місцевих ініціативах у світі.

Разом ми всі зможемо сприяти збереженню біорізноманіття!

Поділитися сторінкою:

| 1.889 сек. | SQL -578 | 33.08MB