22.11.2013

Зміни у законодавстві: дія вимоги Національного Банку України щодо обов’язкового продажу валютних надходжень подовжена до 17.05.2014

Шановні клієнти!

УкрСиббанк повідомляє, що 20.11.2013 р. набули чинності Постанова Правління НБУ № 453 від 15.11.2013 року «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» та Постанова Правління НБУ № 457 від 15.11.2013 року «Про встановлення розміру обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті».

Відповідно до Постанов термін дії обов’язкового продажу 50% валютних надходжень подовжено до 17 травня 2014 року. Крім того, скорочено строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів зі 180 календарних днів до 90 календарних днів.

Просимо ознайомитися з основними положеннями даних постанов:

 1. Обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України підлягають надходження в іноземній валюті з-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходження в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.

  Вимога щодо обов’язкового продажу в розмірі 50% поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів та в російських рублях.

 2. Обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України не підлягають надходження в іноземній валюті, зокрема:
  • на користь держави або під державні гарантії;
  • за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
  • за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;
  • на користь резидентів-посередників, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів;
  • ті, що надійшли як помилковий переказ.
 3. Надходження із-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 000 гривень за місяць, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України.

Поділитися сторінкою:

| 1.333 сек. | SQL -578 | 32.91MB